Sözcü Plus Giriş
GALERİ Sahra Çölü'nün en güzel bölgesi Tassili N'ajjer 31 Aralık 2019 11:34
1 Berberice'de "Nehirlerinin Platosu" anlamına gelen Tassili n'Ajjer, Sahra Çölü'nün Cezayir bölümünde yer alan sıradağlara verilen ad.
2 Cezayir'in güneydoğusunda, Libya ve Nijer sınırında bulunan bu geniş plato 72.000 km2'lik bir alanı kapsıyor.
3 Geçmiş dönemde nehirleri ve gölleri içerdiğinden sulak alan olan bölge, suların çekilmesiyle çölleşmiş.
4 Ancak nehir sularının şekil verdiği tepeler günümüze ulaşarak bu bölgeyi ilginç bir coğrafya haline getirmiş.
5 Binlerce yıldır rüzgar etkisi altındaki kumtaşları bu süreç içinde inanılmaz güzel ve uyumlu taş kemerler oluşturmuş.
6 300'den fazla eşsiz jeolojik oluşumun yer aldığı coğrafyadaki gizemli mağaralar da Tassili n'Ajjer'i turistler açısından cazip kılıyor.
7 Deniz seviyesinden yüksekliği 2250 metre olan Tassili n'Ajjer bölgesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alıyor.
8 Bölge, insanlık tarihi açısından da önemli ipuçları veriyor.
9 Bazıları M.Ö.7000 yılına tarihlenen kaya resimleri bunların başında geliyor.
10
11
12