Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Selçuklulardan günümüze gelen eser: Sahip Ata Külliyesi
Selçuklulardan günümüze gelen eser: Sahip Ata Külliyesi
Konya'daki tarihi Sahip Ata Külliyesi, Anadolu Selçuklu Devleti döneminin mimari özelliklerini günümüze taşıyor.
Seyahat 20 Mayıs 2020 - 15:49

Selçuklu Vezirlerinden Hacı Ebubekir Zade Hüseyinoğlu Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından yaptırılan külliye; cami, türbe, hankâh, çifte hamam, çeşme ve dükkânlardan oluşuyor. Larende Caddesi üzerinde yer alan bu külliyenin inşasına ilk olarak 1258 yılında caminin yapımı ile başlanmış olup 1283 yılında türbenin yenilenmesi ile tamamlanmış.

Foto: Derviş İmirzalıoğlu/DepoPhotos

Taş ve tuğladan inşa edilen Türbe bölümüne, Hankahın kubbeli avlusunun kuzeydoğu köşesindeki kapıdan geçiliyor.

Foto: Derviş İmirzalıoğlu/DepoPhotos

Türbe bugün, çatıyla örtülü bir dehlizle bu bölüme geniş bir sivri kemerle açılan, kare planlı ve Türk üçgenleriyle geçişi sağlanan kubbeli ziyaret bölümünden oluşuyor.

Foto: Derviş İmirzalıoğlu/DepoPhotos

Bu bölümdeki üçü önde, diğerleri arkada altı adet çinili sanduka Sâhib Ata Fahreddin Ali'ye, büyük oğlu Tâceddin Hüseyin'e, küçük oğlu Nusretüddin Hasan'a, kızı Melike Hatun'a, muhtemelen torunu Şemseddin Mehmed'e ait.

Foto: Derviş İmirzalıoğlu/DepoPhotos

Cami ise, kuzeyden bir portal girişine sahip. Portalın sağ ve solunda altlı üstlü ikişer hücre bulunuyor ve alttakiler sebil vazifesi görmekte.

Foto: Derviş İmirzalıoğlu/DepoPhotos

Giriş kapısını çevreleyen pervazın üzerinde Besmele ve Fâtiha suresi yazılı. Külliyenin hânkâh (dergâh) kısmı Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Sâhib Atâ Vakıf Müzesi olarak düzenlenmiş ve ziyarete açık.