Sözcü Plus Giriş
GALERİ Sultanbeyli'nin Doğu Roma'dan kalan kalesi Aydos 24 Mart 2020 12:42
1 İstanbul Sultanbeyli'deki Aydos Kalesi, yaklaşık 1000 yıllık bir tarihe sahip.
2 Doğu Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen kalenin imarının ilk evresinin 11.-12. yüzyılda olduğu düşünülüyor.
3 Aydos adının, Yunanca kartal anlamı taşıyan 'aetos'tan dönüştüğü tahmin ediliyor.
4 Dış duvarlarından itibaren 26.000 m2lik bir alanı kaplayan kale, Aydos Tepesi'nin 325 m yüksekliğindeki uzantısında yer alıyor.
5 İç ve dış olmak üzere iki suru; iç savunma duvarında altı, dıştakinde ise yedi burcu bulunan kale, Keçi Kalesi olarak da biliniyor.
6 Çevresiyle birlikte birinci derecede arkeolojik sit ilan edilen tarihi yapının rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmalarının ilk ayağı olan arkeoloji kazılar 13 Eylül 2010'da başlatılmış, kazıların ilk aşaması ise 17 Şubat 2011'de tamamlanmıştı.
7 Bu çalışmalar ışığında; Osmanlı Dönemi'ne ait hemen hiç küçük buluntunun ele geçmemiş olması, Osmanlı tarihçilerinin yayınlarında da belirtildiği üzere, Kale'nin Osmanlılar tarafından alındıktan kısa bir süre sonra terk edildiğini doğrulanmıştı.
8 Mimari özellikler ve küçük buluntular, Kale'nin yoğun kullanım evresinin, 13-14. yüzyıl olduğunu göstermişti.
9