Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Tire gezilecek yerler: İzmir’in güzel ilçesi Tire’nin tarihi ve turistik yerleri
Tire gezilecek yerler: İzmir’in güzel ilçesi Tire’nin tarihi ve turistik yerleri
İzmir'in güzel ilçesi Tire, camileri ile olduğu kadar doğası ve el sanatlarıyla da ünlü. Tire'nin gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz...
Seyahat 8 Haziran 2018 - 10:24

Hitit, Frigya, Lidya, Pers, Roma ve Bizans’a ev sahipliği yapmış, tarihin zengin kültür mirasına sahip, tarihi belgelerde ismi Thra, Thyera, Tyrha, Apatere ve Tera olarakta geçen Tire’nin gezilecek yerlerinden bazılarını sizler için derledik…

TİRE’NİN GEZİLECEK YERLERİ

THEOS MOZOLESİ

Tire’nin Halkapınar Köyü yakınlarında yer alan Mezar Anıtının kime ait olduğu bugün halen arkeologlar arasında tartışma konusu olmakla beraber MÖ 246'da Efes'te ölen Selevkos Devleti krallarından II. Theos adına yaptırıldığı düşünülen anıt mezarın çevresinde, arkaik çağdan kalma bir Tümülüs var. Büyük bir kaide üzerine kurulan Theos Mozolesi, çatısındaki dekoratif grifonlar ve taş vazo tasvirleriyle dikkat çekici.

TİRE MÜZESİ

1971 yılından bu yana hizmet vermekte olan Tire Müzesi, 3909 Arkeolojik, 1161 Etnografik, 24943 Sikke, 45 arşiv vesikası, 7 el yazması ve 14 güzel sanat eseri olmak üzere 30.079 adet kültür varlığını bünyesinde barındırır. Müzede taşınır kültür varlıkları iki salonda teşhir edilmektedir. Arkeoloji salonunda M.Ö. 3500 ile M.S. 1100 yıllarına ait heykeller, mezar stelleri, mermer masa ayakları, mermer ve pişmiş toprak lahitler, cam eserler, pişmiş toprak yağ kandilleri, kronolojik sıra ile sikkeler, bronz yağ kandilleri, elektron ve gümüş sikkeler ile pişmiş toprak heykelcik parçaları ile çocuk heykelleri sergilenmektedir. Etnografya salonunda ise el yazması Kur’an-ı Kerim’ler, yazı takımları, erkek ve kadın ceketleri, karyola örtüleri (iplik ve sim işli), çeyiz sandıkları, nalyonlar, hamam ve şifa tasları, gümüş kadın ziynet eşyaları, Avrupa kökenli olup Osmanlı Döneminde kullanılan seramikler, çeşitli dönem savaş aletleri, derviş ve zaviye eşyaları, Çanakkale seramikleri, tablolar, halılar, kilimler ve vitray pencereler sergilenmektedir.

NECİP PAŞA KÜTÜPHANESİ

Necip Paşa Kütüphanesi, 1826 yılında 2. Mahmud dönemi devlet adamlarından Necip Paşa tarafından yaptırılmıştır. Necip Paşa Kütüphanesi'nde 2.283'ü Osmanlı Dönemi'ne ait, 2.216'sı yazma, 1.136'sı değerli basma eser olmak üzere toplam 12.695 kitap bulunmaktadır. Büyük İslam alimi İbn-i Sina'nın “Kitabüş-Şifa”sı, İbrahim Müteferrika tarafından basılan ilk matbu eserlerden olan Katip Çelebi'nin “Cihannüma”sı, İbn-i Arabi'nin “Şecere-i Numaniye”si ve yine İbn-i Sina'nın 1160 yılında el yazısıyla kopyalanan “İşarat” adlı eseri ve Yazma Kur'an-ı Kerim'ler dikkat çekici tarihî eserler arasındadır.

YOĞURTLUOĞLU KÜLLİYESİ

Yoğurtluoğlu Külliyesi ya da Yavukluoğlu Cami, 15. yüzyılda inşa edilmiştir. Bânisi Yoğurtluoğlu Mustafa Bey’dir. Tire’nin güney kesiminde yer alan caminin doğu bitişiğinde muvakkithane, doğu ve batısında medrese odaları bulunur. Kuzeyinde ise rasathane yer alır. Özellikle bu rasathane, Türkiye tarihi açısından önemlidir. Yoğurtluoğlu Külliyesi, 2005 yılında gerçekleştirilen restorasyonun ardından ibadet merkezi olarak tekrar kullanıma açılmıştır.

ALİ BABA TÜRBESİ

Ali baba türbesi, İzmir’in Tire ilçesinin Boynuyoğun köyünde bulunan ilçeye yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta Anadolu’nun sayılı Bektaşi Dergahlarından birisidir. 14. yüzyılda yaşadığı düşünülen Ali baba türbesinin kitabesi yoktur. Ali Baba’nın XIV. yüzyılda yaşadığı kabul edilmektedir. Ali Baba, Evliya Çelebi tarafından müfessir ve muhaddis olarak belirtilmekte, kayıtlarda ise, Ahi Babası olarak geçmektedir. Ali Baba Türbesi Tire’nin doğusunda, Boynuyoğun Köyü hudutları içerisindedir. Ön tarafta giriş kısmı ile iki bölümden oluşan türbe sekizgen şeklindedir. Gövdesi yüksek kasnağa oturan kubbe ile örtülmüştür. Düzenli bir bahçe içinde ve dışarıda bulunan çeşitli mekanlar ile birlikte bir külliye şeklindedir. Türbe içerisinde zamana damgasını vurmuş çeşitli Bektaşi babaların mezarları bulunmaktadır.