Sözcü Plus Giriş
GALERİ Uygur'un 'yardang'ları 9 Temmuz 2019 10:43
1 Rüzgar aşındırması sonucu ortaya çıkan yer şekillerinden yardang, rüzgarın korrazyon yaparak yamaçlardaki gevşek malzemeleri aşındırıp geride sert materyalleri yamaçlarda bırakmasıyla meydana geliyor.
2 Pürüzlü, girintili çıkıntılı, oluklu yüzeylerden oluşan yardangların bilinen bir türü de Çin Uygur Özerk Bölgesi'nde Fuhai Köyü yakınlarında bulunuyor.
3 Çin'in kuzeybatısındaki bu yardanglara örnek Fuhai yardangları gün batımında ayrı bir güzelliğe bürünüyor.
4
5
6
7