Bir sorunu ancak onunla yüzleşerek çözebiliriz

Ne yazık ki Türkiye’de çocuklara yönelik istismar hepimizin uykularını kaçıracak kadar fazla. "Başlangıç Derneği", bu ve benzeri pek çok sorunlarla boğuşan çocuklara yardımcı olmak için üç kadın hekim tarafından kuruldu. Derneğin Kurucu Başkan Berna Hocaoğlu ve Sözcüsü Petek Uzuner Arıoğlu ile sohbet edince çok ilginç bilgiler edindim...

Bir sorunu ancak onunla yüzleşerek çözebiliriz

– Başlangıç Derneği'ni kim kurdu?

Petek Arıoğlu: Kadın hekimler olarak aramızda istismar mağdurlarının istismarcısıyla evlendirilmeleri yasasını tartışırken üç arkadaş böyle bir fikirle yola çıktık. Dernek Başkanımız Dr. Berna Hocaoğlu, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve deneyimli hastane yöneticisi, Dr. Menekşe Alpay, ABD'de Harvard Üniversitesi'nden Psikiyatri Uzmanı ve ben. Berna yönetici ve aktivist yönüyle, Menekşe psikiyatri konusunun uzmanı olarak, ben ergenlerin riskli gebelikleri konusuna ilgimle, kanayan yaraya müdahale etmek üzere yola koyulduk.

17457278_712799435559228_9012888967286173292_n

– Derneğin amacı ne?

P. A.: İlk olarak cinsel istismar mağduru kız çocuklara ulaşmak ve onlara yardım edebilmek. Misyonumuz; dezavantajlı olan ve travma yaşamış kişilerin bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik ve sağlıklarına kavuşmalarına katkıda bulunmak. Burada dezavantajlı kelimesi, istismara uğramış anlamında kullanılıyor tabii.

Çocuk bakımı için uygun ortam…

– İstismara uğramış çocuklar Türkiye'de önce hangi merciye başvuruyor?

P. A.: İlk önce Çocuk Koruma ve İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi'ne geliyor. Burada uzmanlar tarafından değerlendiriliyorlar. Çocuk için koruma ihtiyacı tespit edilmiş ise Çocuk Destek Merkezleri'nde (ÇODEM) koruma altına alınıyorlar.

– Bir diğer mesele de psikoterapi…

P. A.: Özellikle ağır travmaları olan çocukların terapisinde görev alan uzmanların, yeterince bilgili veya deneyimli olmadıklarını, gördük. Bu, önemli bir sorun.

Berna Hocaoğlu

Berna Hocaoğlu

– Kaç yatak var mağdur çocukların yatarak terapi alması için?

B. H.: Maalesef tüm Türkiye'de toplam 18 yatak ayrılmış!

– Çocuk Destek Merkezleri ne yapıyor?

P. A: Çocuklar istismara uğramış ve suça sürüklenmiş olma veya diğer sorun alanlarına göre ihtisaslaşmış olan Çocuk Destek Merkezi'ne yerleştiriliyor. Bu merkezlerin amacı, çocuklar ve ailelerinin, uzman desteğiyle rehabilite edilerek, çocuğa uygun bakımın yapılacağı sağlıklı bir ortam oluşturulması ve ailesinin yanına yerleştirilmesi.

Derneğe finansal katkı sağlayan kaynaklar arasında bağışlar, üyelik aidatları önemli yer tutuyor.

Derneğe finansal katkı sağlayan kaynaklar arasında bağışlar, üyelik aidatları önemli yer tutuyor.

Devlet korumasındaki çocuklara Özel

– Bugüne dek derneğinizin mağdur çocuklara maddi anlamda avantaj sağlama anlamında yaptığı en önemli çalışma nedir?

B. H.: Benim üye olduğum Özel Hastaneler Ve Sağlık Kuruluşları Derneği ile yapılan bir protokolle devlet korumasındaki çocukların SGK anlaşmalı özel hastanelerin büyük çoğunluğundan fark ücreti alınmaksızın yararlanmaları sağlandı.