Sözcü Plus Giriş
GALERİ Ceviz tüketiminin sağlığımıza olan etkileri 3 Nisan 2019 15:42
1 Kabuklu kuruyemiş tüketimi ile depresyon skorları arasındaki ilişki erkek ve kadınlar için uyumlu çıkmasına rağmen, en güçlü etki erkeklere kıyasla daha fazla depresyon belirtisi yaşadığını ve antidepresan kullandığını bildiren kadınlarda görüldü. Yeni yapılan bir epidemiyoloji çalışmasına göre, ceviz tüketimi sayesinde depresyon belirtileri daha az ve daha düşük sıklıkta görüldü.
2 ABD'de yapılan bir araştırmaya göre; ceviz tüketiminin depresyon üzerine etkileri araştırıldı. Araştırma sonucuna göre; ceviz tüketimi sayesinde Amerikalı yetişkinler arasında depresyon belirtileri daha az ve daha düşük sıklıkta görülüyor.
3 Çalışmaya katılanların depresyon durumlarını değerlendiren araştırmacılar, hiçbir kabuklu kuruyemiş tüketmeyenlere kıyasla ceviz tüketenlerin depresyon skorlarının yüzde 26, diğer kabuklu kuruyemişleri tüketenlerin skorlarının ise yüzde 8 daha düşük çıktığını tespit etti.
4 İncelenen verilere göre 26 binden fazla Amerikalı yetişkine, bir ile iki günlük süre içerisinde tükettikleri besinler ile birlikte son iki haftada yaşadıkları depresyon belirtileri soruldu. Geniş kabul gören bir anket formunun kullanıldığı bu araştırmada, katılımcılar bir şeyleri yapmaya daha az istekli olma, uyumada güçlük veya çok fazla uyuma, yorgun hissetme veya enerjinin düşük olması ve bir şeyler yaparken konsantrasyon güçlüğü çekme gibi faktörleri ne kadar sıklıkla yaşadıklarını sıraya koydular.
5
6 Anket sonuçlarına göre ceviz tüketen katılımcılar faaliyetlere daha fazla ilgi duyuyorlar, daha yüksek enerji seviyelerine sahip oluyorlar, daha az umutsuz hissediyorlar, konsantrasyonları daha iyi ve daha fazla iyimserler.
7 Los Angeles’taki California Üniversitesi David Geffen Tıp Fakültesi’nden çalışmanın Baş Araştırmacısı Dr. Lenore Arab, “CDC’ye göre, altı yetişkinden biri hayatlarının belirli bir döneminde depresyona girecek. Uygulaması kolay ve depresyon görülme sıklığını azaltmaya yardımcı olabilecek beslenme değişiklikleri gibi düşük maliyetli müdahaleleri bulmak önemli” dedi.
8 Dr. Arab, ceviz tüketiminin daha önce kalp damar sağlığı ve bilişsel sağlıktaki rolü açısından araştırıldığını ancak artık depresyon belirtileriyle de ilişkisinin olduğunun ortaya çıktığını belirterek, bu nedenle sağlıklı beslenme planına dâhil edilmesi gerektiğini vurguladı.
9 Yaş, cinsiyet, ırk, gelir, VKİ, sigara kullanımı, alkol tüketimi ve medeni duruma göre düzeltildikten sonra bile kabuklu kuru yemiş tüketmeyenlere kıyasla kabuklu kuruyemiş ve özellikle ceviz tüketenlerin depresyon skorları anlamlı derecede düşük çıktı.
10 Kabuklu kuruyemiş tüketimi ile depresyon skorları arasındaki ilişki erkek ve kadınlar için uyumlu çıkmasına rağmen, en güçlü etki erkeklere kıyasla daha fazla depresyon belirtisi yaşadığını ve antidepresan kullandığını bildiren kadınlarda görüldü.
11 Diğer kabuklu kuruyemişlere kıyasla, cevizin benzersiz bir yağ asidi profili var ve ağırlıklı olarak çoklu doymamış yağ içerdiği belirtiliyor. Bunun içerisinde önemli miktarda bitkisel omega-3 alfa linolenik asit var (2.5 g/oz),bu miktarın diğer kabuklu kuruyemişlerden daha fazla olduğu bildiriliyor.
12 Yapılan bilgilendirmede; diğer bilimsel araştırmalarda olduğu gibi, bu çalışmanın da bazı sınırlılıkları olduğu kaydedilirken; katılımcılara bir ila iki günlük süre içerisinde yapmış oldukları beslenme tercihleri sorulduğu için verilen bilgilerin katılımcıların her zamanki tüketim kalıplarını temsil etmeyebileceği açıklandı.
13 Depresyon normal iştah düzenini ve yeme davranışlarını da değiştirebileceği; ayrıca, çalışma kesitsel nitelikte olduğu için, çalışmanın bulguları sebep-sonuç ilişkisini kanıtlayamayabileceği de vurgulandı.
14 Öte yandan; Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre, ruh sağlığı ve nörolojik bozukluklar nedeniyle yılda 8,6 milyon kişi doktora başvurduğu ve antidepresan kullanımı son 5 yılda yüzde 25 oranında arttığı belirtiliyor.
15 Depresyonun, yüzde 10 görülme sıklığı ile günümüzde en yaygın hastalıklardan biri olduğu hesaplanırken, Sağlık Bakanlığı’nın desteklediği ‘Türkiye Ruh Sağlığı Profili Araştırmasına’ göre; 12 aylık depresif nöbet görülme oranı kadınlarda yüzde 5,4 ve erkeklerde yüzde 2,3, tüm nüfusta ise yüzde 4 olduğu bildirildi.