Sözcü Plus Giriş
GALERİ Cinsel hayatımız motivasyonumuzu nasıl etkiliyor? 29 Ekim 2018 02:42
1 Archives of Sexual Behavior Dergisi’nde yayınlanan yeni bir araştırmanın sonuçları, yaşanan ve tercih edilen ilişki çeşidinin kadınların cinsel motivasyonu üstünde etkili olduğunu belirtiyor. Elde edilen araştırmada 510 yetişkin kadından cinsel motivasyonlarıyla ilgili bir anket doldurmaları istenilmiş.
2 Katılımcılardan cevaplamaları istenen ankette, cinsel motivasyonlarının ne olduğunu ölçümlemek amacıyla 140 farklı motivasyon çeşidi seçenek olarak sunulunuyor (cinsel tatmin, aşk, intikam gibi).
3 Her maddenin yanında ayrıca bu motivasyon hangi ilişki türünde ne sıklıkta başvurduklarını ölçümlemek amacıyla 4 farklı ilişki türünde (bir kadınla tek gecelik ilişki, bir erkekle tek gecelik ilişki, bir erkekle uzun süreli ilişki, bir kadınla uzun süreli ilişki olmak üzere) hangi davranışları ne sıklıkta gösterdikleri inceleniyor.
4 Araştırmanın sonuçlarına göre, ilişki çeşidine göre değerlendirildiğinde katılımcıların tek gecelik ilişkileri tercih etmelerinin altında duygusal doyumdan çok fiziksel ihtiyaçlarını gidermek olduğu ortaya çıkıyor.
5 Uzun sürelilerse, kişilerin cinsel birliktelik motivasyonlarının duygusal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla olduğu gözlemleniyor. Tek gecelik ilişkilerde hem de uzun süreli birlikteliklerde cinsel motivasyona en az etki eden faktörlerinse intikam, hastalık bulaştırma gibi hedef odaklı motivasyonlar olduğu saptanıyor.
6 Sonuç olarak bu yargılara göre seks motivasyonlarının çeşitlilik gösterdiğini fakat ilişkinin boyutuyla yakından ilgili olduğunu söylemek mümkün.