Cinsiyet eşitliğinde yine dipteyiz

Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi’ne göre Türkiye, geçen yılki yerini koruyarak 153 ülke içinde 130’uncu sırada yer aldı. İzlanda’nın ilk sırasını koruduğu listede en sonda Yemen yer aldı.

Cinsiyet eşitliğinde yine dipteyiz

Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Cinsiyet Eşitsizliği 2020 Raporu açıklandı. Raporda yer alan Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi'ne göre Türkiye, 153 ülke içinde 130'uncu sıradaki yerini bu yıl da korudu. İzlanda 10 yıldır sürdürdüğü birinciliğini bu yıl da korurken, onu yine Norveç, Finlandiya ve İsveç gibi Kuzey ülkeleri izledi. Cinsiyet eşitsizliğinin en kötü durumda olduğu ülke ise Yemen. Onu Irak, Pakistan ve Suriye izliyor.

REKABET İÇİN ŞART

Endeks hazırlanırken kadınların ekonomiye katılımı, fırsat eşitliği, eğitim imkanları, sağlık ve kadının siyasi güçlendirilmesi gibi kriterlere bakıldı. Bu yıl endüstriler ve cinsiyete dayalı mesleki ve beceri dengesizliklerinin rolünün daha derin analiz edildiği raporda, politika yapıcılara da net mesajlar verildi. Rekabetçi ve kapsayıcı kalmak isteyen ülkelerin, cinsiyet eşitliğini ülkelerinin insan kaynağı gelişiminin önemli bir parçası olarak görmeleri gerektiğinin altı çizilerek, “Özellikle ülkeler arasında öğrenme ve kamu-özel işbirliği cinsiyet ayrımını kapatmada kritik unsurlar olacak” denildi.

100 YIL LAZIM

Cinsiyet ayrımının ortadan kaldırılması için artık acil önlemler alınması gerektiğine dikkat çekilen raporda, bunun için en az 100 yıl geçmesi gerektiği belirtildi. Bu rakam Batı Avrupa'da 54, Latin Amerika ve Karayipler'de 59, Güney Asya'da 71.5, Sahraaltı Afrika'da 95, Doğu Avrupa ve Orta Asya'da 107, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da 140, Güney Amerika'da 140, Doğu Asya ve Pasifik'te ise 163 yıl olarak sıralandı.

Loading...