Covid-19 salgını aşkı da sarstı

Evli katılımcıların ilişki doyumu daha düşük, evli olmayanların ise daha yüksek olduğu gözlendi. %29.2 hem olumlu hem de olumsuz etkilendiğini belirtirken %21.9 ise olumsuz görüyor.

Covid-19 salgını aşkı da sarstı

PANDEMİ SÜRECİ ROMANTİK İLİŞKİLER ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİ BIRAKIYOR

COVİD-19 salgınının pandemi olarak ilan edilmesinden bu yana bir buçuk yıla yakın bir süre geçti. Bu olağandışı dönem tüm dünyada insan sağlığı ve toplum yaşamında sarsıcı etkilere yol açarken, yalnız fiziksel değil duygusal deformasyona da neden oldu. Birey ve toplum psikolojisinde klinik sorunların yanında önemli değişimlere de sebep olan Covid-19 salgınının duygusal etkileri, yapılan bilimsel bir çalışmayla araştırıldı.

EVLİLER HOŞNUT DEĞİL

Pandemi sürecinin bireyler arası duygusal ilişkiler üzerine etkilerini araştıran akademisyenlerin, 411 kişi üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Altınbaş Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Öğr. Gör. Hülya Türk yönetiminde İÜ Cerrahpaşa Sosyal Hizmet Bölümü Öğr. Üy. Doç. Dr. Taner Artan, Uzm. Psk. Irmak Atak, İZÜ Sosyal Hizmet Doktora Öğr. Aslı Ofluoğlu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Hizmet Uzmanı Derya Ünlü tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre pandemi sürecinde evli katılımcıların ilişki doyumu daha düşük, ilişki hoşnutsuzlukları da yüksek bulundu. Araştırmada Covid-19 salgın sürecinin kişilerin duygusal ve karşı cinsler arası romantik ilişkilerine etkisinin olup olmadığı sorusuna farklı yanıtlar alındı. Katılımcıların yüzde 29.2’si bu soruyu ‘Hem olumlu hem de olumsuz etkisi olduğu' şeklinde yanıtlarken yüzde 28.5’i etkisi olmadığını, yüzde 21.9’u ise olumsuz etkisi olduğunu ifade etti. Salgının romantik ilişkilere etkisi sorusunu, ‘olumlu etkisi oldu' şeklinde cevaplayanların oranı ise yüzde 20.4 olarak gerçekleşti.

Yaş ilerledikçe mutsuzluk artıyor

ARAŞTIRMADA dikkat çeken bir başka sonuç da bireylerin yaşları yükseldikçe ilişki hoşnutsuzluğunun da arttığının tespit edilmesi oldu. Ayrıca önleyici sağlık tedbirleri gereğince evde geçirilen zamanların arttığı pandemi döneminden kadınların daha olumsuz etkilendikleri bulgusuna da ulaşıldı. Yemek, temizlik, çocukların bakımı ve uzaktan eğitimin takibi gibi alanlarda kadınların sorumlulukları ve gündelik iş yüklerinin arttığına değinilen araştırmada, ‘Evde Kal' çağrılarıyla tüm aile fertlerinin bir arada bulunduğu sürelerin çoğalmasının evdeki roller ve sorumlulukları etkilediği vurgulandı.