Cumhuriyet tarihinin pek bilinmeyen kahramanlık hikayesi: Karboğazı Zaferi

Bilinmeyen Enler programının bugünkü bölümünde 27-28 Mayıs 1920'de yaşanan Karboğazı Zaferi'ni anlattık. Yalnızca 44 Kuvâ-yi Milliye gönüllüsünün 700 Fransız askerini bozguna uğrattığı bu mücadele, Ankara Anlaşması'nın da temelini oluşturmuştu.

Cumhuriyet tarihinin pek bilinmeyen kahramanlık hikayesi: Karboğazı Zaferi

Adana sınırları içinde bulunan Pozantı, o dönemde Fransız işgali altındaydı. Tarsus–Pozantı arasındaki bölgeye Kuva-yi Milliye hakim olunca bölgedeki dengeler değişti. Pozantı’da bulunan Binbaşı Mesnil ve taburu bir anda kuşatma altında kaldı. Fransız İşgal Komutanı General Dufieux, Binbaşı Mesnil ve taburunu kurtarmak için üst üste iki kez teşebbüste bulunsa da çok sert bir Türk direnişiyle karşılaştı. Her iki teşebbüste de büyük kayıplar vererek geri döndüler. Mesnil ve taburu Pozantı’dan çıkmak zorundaydı, aksi takdirde teslim olacaklardı.

300 SPARTALI DİRENİŞİNİ GÖLGEDE BIRAKAN ZAFER

Pozantı’da sıkışıp kalan 700 kişilik Fransız taburu, 26 Mayıs 1920 gecesi Tarsus’a ulaşmak için yola çıktı. Fakat yalnızca 44 kişiden oluşan Kuva-yi Milliye gönüllüleri, Fransızları bozguna uğrattı. Bilinmeyen Enler’in bugünkü bölümünde 300 Spartalı direnişini gölgede bırakan bir Türk zaferi var. Bu tarihi zaferde Veli ve Hatice adındaki köylüler de önemli rol oynamıştı.

Kaynak: Karboğazı Zaferi / Halil İbrahim Yıldırım

*Ankara Anlaşması: 20 Ekim 1921’de TBMM ve Fransız Hükümeti arasında imzalanan anlaşma, Türk-Fransız cephesindeki faaliyetleri durdurdu. Ankara Anlaşması ile İtilaf Devletleri Cephesi bozulmuş ve yeni Türk Devleti, Fransa tarafından tanınmıştır.

 

Loading...