Sözcü Plus Giriş

Danıştay hakiminden Göreme Vadisi kararı

Halkın Kurtuluşu Partisi 1985 yılından itibaren UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan, 1986'da da milli park statüsü verilen Göreme Vadisi'nin 2019'da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile milli park olmaktan çıkarılmasına karşı Danıştay'a başvurmuştu. Konuya ilişkin görüşünü açıklayan Danıştay hakimi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yasaya ve hukuka aykırı olduğunu belirterek, işlemin iptalini istedi.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 11:11, 04/01/2021
Danıştay hakiminden Göreme Vadisi kararı

UNESCO’nun 1985 yılında Dünya Miras Listesi’ne aldığı ve 1986 yılından itibaren de Bakanlar Kurulu kararı ile milli park statüsü verilen Göreme Vadisi'nin 21 Ekim 2019 tarihli 1673 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile milli park olmaktan çıkarılması üzerine Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için Danıştay’a başvurmuştu.

Göreme Vadisi'nin milli park statüsünden çıkartılması hakkında Danıştay’dan da itiraz geldi. Danıştay Tetkik Hâkimi Muhammed Şeker görüşünde, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yasaya ve hukuka aykırılığı nedeniyle davacı olan HKP’nin taleplerinin kabul edilmesini, dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasının kararının verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

ANAYASA, UNESCO VE MİLLİ PARK VURGUSU

Danıştay hakimi Muhammed Şeker görüşünü, anayasanın 63’üncü maddesine, ‘Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alır. Bu varlıklar ve değerlerden özel mülkiyet konusu olanlara getirilecek sınırlamalar ve bu nedenle hak sahiplerine yapılacak yardımlar ve tanınacak muafiyetler kanunla düzenlenir hükmüne ve 14/04/1982 tarih ve 2658 sayılı sayılı kanunla katılmamız uygun bulunan, UNESCO tarafından 16/10/1972 tarihinde Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’ye atıfta bulunarak gerekçelendirdi.

Danıştay hakimi Göreme Vadisi’nin 1985 yılında UNESCO dünya mirası listesine alınmış olması nedeniyle bu sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde irdelenmesi gerektiğini vurguladı.

Danıştay hakimi, Göreme Vadisi’nin koruma statüsünün ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını belirtti.

DİDDK’DAN RET KARARI

Danıştay hakiminin hukuki görüşüne rağmen Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Halkın Kurtuluş Partisi’nin (HKP) itirazını “oy birliği” ile reddetti.

“KARAR NE HUKUKA NE VİCDANA UYGUNDUR”

Konuyla ilgili HKP Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kapadokya insanlığın ortak mirasıdır! AKP’liler için bütün bu değerler, kültür varlıkları, geçmişin yadigârı kurumlar, hastaneler, fabrikalar, limanlar, ormanlar, dağlar, madenler, sanayi tesisleri yağma Hasan’ın böreğidir. Yiyorlar durmadan, doymuyorlar. Bu karar ne varolan yasalara, ne hukuka, ne de vicdana uygundur. Bu karar ABD emperyalistlerinin yerli satılmışlar eliyle yarattığı kanser düzenine uygun bir karardır” denildi.

Yayınlanma Tarihi:11:05,