Eğik minarenin sırrı çözülecek

Aksaray'daki Selçuklu dönemi eseri eğri minarenin baştan mı eğri yapıldığı yoksa sonradan mı eğildiğini anlamak için çalışma başlatıldı.

Eğik minarenin sırrı çözülecek

Aksaray’da I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından caminin yanına Horasan harcıyla kırmızı tuğladan yapılan minare, o dönem camiye de adını vermiş ve ibadethane ‘Kızılminare Camii’ olarak anılmış. Başlatılan araştırma, cami ve minarenin tarihi olmasından dolayı Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor.

“EĞRİ YAPILMIŞ”

Minarenin Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubad döneminde, babası Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 1220-1237’de yapıldığının rivayet edildiğini belirten İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, “Ancak esere ait kitabe günümüze kadar ulaşmış değildir. Cami değişik zamanlarda pek çok kez tadilat görmüş ve şu an tadilat işleri Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Minarenin yapılıştan mı yoksa daha sonradan mı eğrildiği konusu hep merak ve tartışma konusu olmuştur. Ancak yaygın olan kanaat şudur ki minare ilk yapılışta eğri olarak yapılmış çünkü yanı başında bulunan ırmağın ters istikametine yapılmış. Olası bir toprak kayması ve olumsuz etkilerden etkilenmemesi için 1973 yılında da çelik halatlarla bağlanmak suretiyle herhangi bir tehlikenin ortaya çıkması önlenmiştir” diye konuştu.

Güller, minarenin de Selçuklular döneminde inşa edildiğini belirterek, ”Anadolu Selçuklu Devleti’nin Aksaray'da inşa ettiği en önemli eserlerden biri olan eğri minarenin yaklaşık 800 yıllık tarihi bir geçmişi vardır. Minare 36 metre yükseklikte ve kırmızı tuğladan yapılmıştır. Aynı zamanda kızıl minare olarak da anılmaktadır. Eğrilik oranı 3.11 olarak hesaplanmış, bu yönüyle İtalya'da bulunan çok ünlü Pisa Kulesi’ne benzetilmesiyle de çok dikkat çekmektedir. Eğri minare yerli ve yabancı turistlerin mutlaka uğradığı mekanlardan birisidir” dedi.

“İLK DEFA BÖYLE ÇALIŞMA YAPILIYOR

Her 1,5 metre derinlikte numuneler alınacağını kaydeden Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir de ”Yerin 20 ile 30 metre derinliğinde birkaç yerde çalışma başlattık. Her 1,5 metrede denemeler yaparak numuneler alacağız. Bu numuneleri laboratuvarlara göndereceğiz. Bunun yanında zemin yapısı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Yıllardır Aksaray'da ‘eğri minare’ diye konuşuluyordu ve ilk defa böyle detaylı bir çalışma yapılıyor. Zemin çalışmaları sonrası jeoradar yöntemiyle temelini ortaya çıkaracağız. Temeli ne kadar gidiyor. Enini ve boyunu minarenin olduğu yerde herhangi bir boşluk var mı, diye araştırıyoruz sonra eğreti çalışmalarını 48 kanallı cihazımızla yerin altına elektrik veriyoruz. Çok detaylı bir çalışma neticesinde buranın zemin yapısını ve taşıma problemleri var mı, minare neden eğri gibi soruların cevaplarını ortaya çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu (DHA)