Geç döllenme nasıl hesaplanır?

Kadınların adet döngüsü genel olarak 28 günde bir gerçekleşir. Yani adetin başladığı tarihten diğer adetin başlangıç gününe kadar geçen süre bir ayda tamamlanır. Adet süreci arasında 21-35 gün olması normaldir ancak bu süreç 35 günü geçiyorsa buna neden olan sebep mutlaka araştırılmalı ve uygun bir tedavi uygulanmalıdır. Tabi adet dönemi içinde geç döllenme olması da mümkündür. İşte geç döllenme hesaplaması yapmak isteyenlere yardımcı olacak haberimiz...

Geç döllenme nasıl hesaplanır?

ADET DÖNEMİNDE YUMURTLAMA SÜRECİ NE ZAMAN OLUR?

Yumurtalama dönemi, kadınların hamilelik olasılığının en yüksek olduğu süreçtir. Ortalama 28 günde bir olan adet döneminin tam ortasına gelen yumurtlama dönemi, hormonların etkisi ile olgunlaşan yumurtanın fallop tüplerine bırakılması ile gerçekleşir.
Adet döngüsü 28 günde bir olan kişinin yumurtlama süreci 14. günde gerçekleşir. Adet döngüsü 30 günde bir olan kadınların ise adet başladıktan 16. gün sonra yumurtlama süreci başlarken 35 günde bir adet olan kadınlarda ise adet başlayıp 21 gün sonra yumurtlama süreci başlayabilir.

GEÇ DÖLLENME HAKKINDA

Geç döllenme, yumurtlama tarihinin bazı nedenlerden dolayı daha geç başlaması sonucu ortaya çıkabilir. Gebeliğin oluşmadığı ve geç yumurtlama olduğunda adet tarihinde de gecikmeler yaşanabilir fakat gebelik oluştuğu için adet döngüsü meydana gelmeyeceğinden geç yumurtlama ve geç döllenmenin herhangi bir belirtisi de olmayacaktır.

GEÇ DÖLLENME KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Adet düzeninin gecikmesine neden olan tüm etkenler geç döllenmeye neden olurlar. Adet tarihinde düzensizlik yaşayan ve sapmalar görülen kadınlarda geç döllenme oranı da artabilir. Stres, polipler, polikistik over sendromu, pelvik enfeksiyonlar adet düzeninizde değişimler yaşanmasına neden olabilir.

GEÇ DÖLLENMEDE GEBELİĞİN HESAPLANMASI

Geç döllenmeye neden olan en belirgin yanıt gebelik tarihinin hesaplanması ile ortaya çıkabilir. Genellikle hamileliğin kaç haftalık olduğu son adet tarihine göre hesaplanır fakat geç bir tarihte olması durumunda hamileliğin haftasını belirlemede yanılmalara neden olabilir.

Yumurtlama ile adet dönemi arasında 14 gün bulunur ancak geç döllenmede bu süre 2-3 haftaya kadar uzayabilir. Hesaplamaya göre ise bebek 1 hafta daha büyük olabilir. Ancak ultrason kontrolleri esnasında bebeğin kaç haftalık olduğu ortaya çıkar ve aradaki farkın geç bir döllenmede kaynaklandığı gerçeği net olarak ortaya çıkabilir.