Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
Göreme Vadisi için dava açıldı
Göreme Vadisi için dava açıldı
UNESCO’nun 1985 yılında Dünya Miras Listesi’ne aldığı ve 1986 yılından itibaren de Bakanlar Kurulu kararı ile milli park statüsü verilen Göreme Vadisinin Cumhurbaşkanı kararlı ile milli park olmaktan çıkarılmasına dava açıldı. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Göreme Vadisi’nin Milli Park olmaktan çıkartan Cumhurbaşkanlığı Kararı’nda yürütmenin durdurulması ve kararın iptalini istedi.
Erdinç YAPAN
Yaşam 3 Kasım 2019 - 14:11

Erdoğan SÜZER/ANKARA

Yürütmeyi durdurma ve iptal istemiyle Danıştay'a başvuru yapan HKP avukatları başvuruda; Cumhurbaşkanı Kararı'nın Anayasaya ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanuna aykırı olduğu, Uluslararası sözleşmeler yönün işlemin sakat olduğu iptal edilmesi gerektiğini belirtti.

Dava dilekçesinin sonuç ve istem kısmında, “Göreme Vadisi'nin milli park statüsünden çıkarılmasına dair karar yetki, şekil, sebep, konu, amaç yönlerinden Anayasaya, Sosyal Hukuk Devleti ilkesine, Kamu yararına, 2873 sayılı Yasa'ya, Kültür ve Tabiat Varlıkları Mevzuatına, Uluslararası Sözleşmelere, İdare Hukuku İlkelerine usul ve esastan aykırılığı nedeniyle, ileride telafisi çok zor zararlara neden olacağından öncelikle yürütmenin durdurulması ve iptaline karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz” ifadelerine yer verildi.

Göreme Vadisi (Kapadokya) Nevşehir ili Avanos-Ürgüp ilçeleri arasında 40 kilometre alanı kapsıyor. 60 milyon yılda oluştuğu bildirilen Kapadokya, 92 sit alanı içinde bulunuyor.