Sözcü Plus Giriş

Hadi ipucu sorusu 12:30: Tarihte komedinin ilk büyük ustası kabul edilen yazar kim?

Hadi ipucu sorusu bugün sanat ile ilgili. Antik Yunanistan tiyatrolarında en belirgin üç tiyatro formundan biri olan komediyle ilgili olan soruda tarihte komedinin ilk büyük ustası kabul edilen yazarın kim olduğu soruluyor. Peki Hadi ipucu sorusu olan tarihte komedinin ilk büyük ustası kabul edilen yazar kim?

Güncellenme: 11:46, 19/09/2018
Hadi ipucu sorusu 12:30: Tarihte komedinin ilk büyük ustası kabul edilen yazar kim?

Hadi yarışmasının bugünkü öğlen seansındaki ipucu sorusu belli oldu. Tiyatro ile ilgili olan soruda komedi türünün en önemli yazarı soruluyor. Hadi’nin bugünkü ipucu sorusu şu şekilde; Tarihte komedinin ilk büyük ustası kabul edilen yazar kim? Hadi sosyal medya hesabından soru, “Tiyatroya gitmeyi sever misiniz? Mesela Antik Yunanistan tiyatrolarında en belirgin üç tiyatro formundan biri de komediymiş. Komedinin M.Ö. yaklaşık 450 yılına dayandığı düşünülmekteymiş. Peki tarihte komedinin ilk büyük ustası kabul edilen yazar kim biliyor musunuz” şeklinde duyuruldu.

Tarihte komedinin ilk büyük ustası kabul edilen yazar kimdir?

Komedinin M.Ö. yaklaşık 450 yılına dayandığı düşünülmekte. Komedi türünün ilk önemli ustası sayılan isim ise Aristofanes…

ARİSTOFANES KİMDİR?

Eski komedyanın en büyük yazarı olarak nitelendirilen Aristofanes, Aegina'da doğdu. Babasının adı Philippos’dur. Gençliğine dair kesinlik taşıyan bilgiler olmamakla birlikte günümüze ulaşamayan ilk oyunu “Bilgelerin Şöleni”nin MÖ 427'de oynandığı bilinmektedir. Dolayısıyla, Aristofanes'in oyun yazarlığı döneminin, Perikles’in ölümünden (MÖ 429) sonraki döneme tekabül ettiği söylenebilir. Yazar, Atina demokrasisinin en parlak dönemine yetişmiştir.

Perikles’in ölümünden sonra başa geçenlerin çıkarcı ve ikiyüzlü davranışları, Aristofanes’in komedyalarında sık sık yerilir. Özellikle Peloponez Savaşı esnasında savaş çığırtkanlığı yapan kişiler, Aristofanes’in “Barış Üçlemesi” diye adlandırılan komedya eserlerinde alaya alınırlar. Bu üçleme yazarın “Lysistrata” veya “Kadınlar Savaşı” (MÖ 411), “Barış” (MÖ 421), “Kömürcüler” (MÖ 425) adlı oyunlarından oluşmaktadır.

Aristofanes geleneklere bağlı ve her yeniliğe tepki gösteren bir yazardı. Düşüncelerinde tutucuydu. Edebiyatta ve sanatta yapılan yenilikleri pek beğenmezdi. Ona göre en iyi tragedya yazarı Aiskhylos'tur. Oysa her yönüyle yeni olan Euripides'i tutmaz, komedyalarında onunla alay ederdi. Yazarın tutumu Sofistlere ve doğal olarak Sokrates'e karşı da aynıydı; çünkü Aristofanes'in gözünde bunlar tehlikeli ihtilalcilerdi, gelenekleri yıkan, töreleri saymayan düşünürlerdi. Tüm bunlara rağmen, MÖ 411’de yazdığı “Lysistrata” oyununda gerçekleşeceğini umduğu barışı tesis etme görevini kadınlara verir. Bu durum, kadınların yurttaş bile sayılmadıkları Atina toplumu açısından önemli bir adımdır.

Aristofanes'in günümüze ulaşmayan ikinci oyunu ise “Babilonyalılar”dır (MÖ 426). Bu oyun Atina'nın iç ve dış politikasını taşlayan bir eserdir. Oyun, Dionysos şenliklerinde ve 3 kez de Lenaia bayramında oynanmıştır.

Aristofanes, yapıtlarını koronun ve mimin önemini koruduğu dramatik dönemin sonlarında vermiştir. Koroya yer vermeyen son oyunu da (“Plutos”) kısa süren ve MÖ 4. yüzyıldan önce yerini Yeni Komedya'ya bırakan Orta Komedya'nın günümüze kalan tek örneği olarak bilinir.

Aristofanes'in yapıtlarının günümüzde de önemini koruması, diyaloglarındaki yaratıcılığa, genellikle yerinde ve ölçülü kullanılan yergi öğesine bağlanabilir. Özellikle Euripides'i alaya aldığı parodilerinin parlaklığının ve koro şarkılarının canlılığının yanı sıra barış, kadın-erkek ilişkileri, iktidara yergi gibi evrensel temaları ele alması, yapıtlarının geçerliliğini sağlayan diğer niteliklerdir. Her şeyden çok kadın ile erkek arasındaki aşk temasını işler. Oyunlarında para ve saygıdeğerlilik mutlu son için yeterli şartlardır.

Yayınlanma Tarihi:10:09,