İlişkilerde 9 kusurlu hareket

Bu hareketler sizi oyun dışı bırakır...

İlişkilerde 9 kusurlu hareket

Nasıl ki hayat bir oyun, dünya da bizim oyun alanımızsa ve kurallarına göre oynuyorsak, bu oyunu futbolla benzeştirerek hem eğlenelim hem de hatalarımızı görelim istedik. Uzman Hipnoterapist & Psikolog Gani Eser, ilişkileri futbolla paralel olarak anlattı. İşte futbolda penaltıyı gerektiren her hareket ve ilişkilerdeki izdüşümleri…

Rakibe tekme atmak ya da atmaya teşebbüs etmek;
Partnerine karşı şiddet uygulayarak ilerlemesini engellemek.
Rakibe çelme takmak ya da takmaya teşebbüs etmek;
Partnerinin kişisel gelişimine engel olmak.
Rakibin üstüne sıçramak;
İktidar yarışına girmek, “Ben senden üstünüm,” mesajı vermek.
Kasıtlı olarak topa elle müdahale etmek;
Kasten ilişkinin kurallarında hileye başvurmak.
Rakibe vurmak ya da vurmaya teşebbüs etmek;
Partnerine karşı şiddet uygulamak.
Rakibini itmek;
Partnerinin kontrolünü kaybetmesine neden olmak.
Topa sahip olmak için hamle yaparken toptan önce oyuncuya temas etmek;
Olayları bırakıp kişilerle uğraşmak.
Rakibini tutmak;
Partnerinin kariyer yapmasının önüne geçmek.
Rakibe tükürmek;
Çirkefleşmek.

Penaltı hafif kalır, oyundan ihraç edilirsiniz!

1-Hakaret ediyorsanız, aşağılıyorsanız,
2-Şiddet gibi insanlık dışı tutumlar gösteriyorsanız,
3- “Biz” yerine “ben” kelimesini çokça kullanıyorsanız,
4-Partnerinizin kişisel ve kariyer gelişimine engel oluyorsanız,
5-Aldatıyorsanız ya da yalan söylüyorsanız,
6-Hata yapıp kusuru karşı tarafa yüklüyorsanız,
7-Psikolojik baskı uyguluyorsanız,
8-Kendinizi ondan üstün görüyor ve öyle davranıyorsanız,
9-Partnerinizin toplumdaki itibarını zedeleyici eylem ya da söylemlerde bulunuyorsanız…

Loading...