İyi bir dünya için çözüm ürettiler

Çocuklar gıda-iklim arasındaki ilişkiyi ele aldı ve çözüm önerileri sundu. İstanbul’dan çocuklar dünyanın her tarafından bin 200 yaşıtıyla daha iyi bir dünya yaratmak için birlikte çalıştı. Öneriler ise uluslararası kurumlara sunulacak.

İyi bir dünya için çözüm ürettiler

Amsterdam merkezli Designathon Works isimli kuruluş tarafından bu yıl 5. Kez düzenlenen Çocukların Küresel Tasarım Maratonu (Global Children’s Designathon Day) İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bu yıl İnformel Eğitim ve cocukistanbul'un organizasyonu ile İstanbul Tasarım Maratonu'na ikinci kez katılırken etkinliğin bu yılki teması Gıda ve İklim Eylemi (Food&Climate Action) olarak belirlendi.

Çocuklar dünyadaki açlık sorunu, gıda üretiminin iklim değişikliğine etkileri gibi pek çok soruna çözüm önerileri oluşturdu ve tasarladı.

İstanbul ve Montreal'den Pekin’den Amsterdam'a dünyanın pek çok şehrinden bin 200 çocuğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte çocuklar, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde “Herkese yetecek sağlıklı gıdayı nasıl üretebiliriz ve gezegenimizi nasıl koruyabiliriz” temasına odaklanarak, açlık ve gıda üretimi sorununu insan yaşamı ve küresel iklim krizi ile ilişkisi üzerinden tartıştı ve çözümler tasarladı.

Ardından bir panel düzenlenerek çocukların dünyadaki gıda sorunlarına ilişkin tasarladıkları çözüm önerileri bir grup uzman tarafından değerlendirildi.

Ayrıca aileler de panele katılarak çocuklarının geliştirdikleri tasarımları izledi.

Dünyanın 5 kıtasından 41 farklı şehirde, aynı gün gerçekleşen etkinlikte çocuklar oluşturdukları çözüm önerilerini raporlayarak BM ve diğer uluslararası kurumlara sunacaklar.

Loading...