Sözcü Plus Giriş
GALERİ Kadınlar neden daha uzun yaşıyor? 29 Ekim 2019 05:53
1 Kadınların dünyanın her yerinde erkeklere göre ortalama üç ila beş yıl daha uzun yaşamasının ardında biyolojik faktörlerin dışında birtakım toplumsal ve kültürel nedenlerin de olduğu belirtildi. Türkiye’de kadınların doğuşta beklenen yaşam süresi 80,8 yıl iken; erkeklerde bu süre 75,3 yıl. Uzmanlara göre, kadınlar doktora gitmeye daha istekli. Erkekler kültürel dayatmanın bir sonucu olarak sıkıntı ve acılarını paylaşmada zorluk çekiyor. Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Erdoğan, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.
2 Yapılan birçok bilimsel çalışma, kadınların doktora gitmede ve ilaç kullanmada erkeklere göre daha istekli ve dikkatli olduğunu gösterdi. Bu nedenle kadın hastalara erken teşhis konabilmekte ve ölümcül hastalıklara karşı korunabilmekteler. Kadınların doktora gitme alışkanlığı kazanmasında hamilelik süreci, kadın hastalıkları ile ilgili düzenli doktora gitme ihtiyaçlarının etkisi de bulunuyor.
3 Ayrıca kadınlar erkeklere göre fiziki ve psikolojik olarak daha az yıpratıcı ve riskli iş kollarında çalışıyor. Bu da mesleki hastalıklara bağlı ölüm ve iş kazalarına kadınların daha az maruz kalmalarına neden olmaktadır.
4 Erkeklerin kadınlara göre sağlıklarını kaybetmeleri ve daha az süre yaşamalarındaki bir başka neden ise toplum içinde öğrendikleri erkeklik kültürü. “Erkek adam ağlamaz, canı yanmaz, cesur olmalıdır” öğretisiyle büyüyen erkekler ileriki yaşlarda sıkıntı ve acılarını bir doktora dahi anlatmakta ve danışmakta zorluk çekiyor. Ayrıca erkeklik kültürü erkekleri sağlıklarını tehlikeye atacak riskli otomobil kullanma, şiddet gösterme gibi davranışlara ya da alkol, sigara kullanımı gibi alışkanlıklara yönlendiriyor.
5 Sağlığı tehdit eden ve doğrudan ya da dolaylı ölüme neden olan alkol alma ve sigara içme alışkanlığı kadınlarda erkeklere göre daha az. Örneğin TÜİK verilerine göre, Türkiye’de kadınların yüzde 13’ü düzenli olarak sigara kullanırken, erkeklerde bu oran yüzde 26’nın üzerinde. Erkek ölümlerinin yüzde 31’I sigaraya bağlı hastalıklardan oluşurken kadınlarda bu oran sadece yüzde 12. Alkol tüketimi de erkeklerde kadınlara göre yaklaşık dört misli daha fazla.
6 Kadınlar ile erkekler arasındaki yaşam süresi farkı gelecek on yıllarda kapanacağı ve eşitleneceği konusunda çeşitli çalışmalar bulunuyor. Özellikle son yıllarda erkeklerin sağlıkları konusunda bilinçlerinin artmasının, kadın nüfus içinde alkol ve sigara kullanımı oranı artmasının ve kadınların toplumsal hayatın her alanına daha fazla dahil olmaları bunda oldukça etkili.