Mavi vatan bekçileri

Sahil Güvenlik Komutanlığı 162 yaşında... Tam 162 yıl önce temeli atılan ve 1982’de günümüzdeki yapısına kavuşan “Mavi Vatan Bekçileri” güçlü ekibiyle denizlerde yaşanan tehlikelerin önüne geçmek için savaşmaya devam ediyor.

Mavi vatan bekçileri

Türkiye'de yaşanacak tüm asayiş olaylarına müdahale etmek, can ve mal güvenliğini korumak amacıyla oluşturulan Sahil Güvenlik Komutanlığı, 162 yaşında bir ‘Delikanlı' oldu. Tam 162 yıl önce ilk çekirdeği atılan ve 1982 yılında bugünkü modern yapısına kavuşan “Mavi Vatan Bekçileri”, binlerce personeli ile denizlerimizdeki hakimiyetini devam ettiriyor ve yeni yaşını kutluyor.

KORDON BÖLÜKLERİ…

Osmanlı İmparatorluğu Dönemi'nde gümrük vergileri önemli bir gelir kaynağıydı. Ancak vergilerin toplanma usulleri nedeniyle çeşitli sorunlar ve şikayetler ortaya çıkıyor, bu da mal sahiplerinin yasa dışı yollara başvurmalarına neden oluyordu.

1859 yılında “Emtia Gümrük Eminliği” kuruldu. İki yıl sonra da kurumun adı “Rüsumat Emaneti” ilk başkanı da Mehmet Kani Paşa oldu. Kani Paşa göreve geldikten sonra bu kez “Gümrük Muhafaza Teşkilatı” oluşturuldu. Ardından sahillerden yapılan kaçakçılığın önlenmesi için, Jandarmaya bağlı “Kordon Bölükleri” kuruldu. Bu bölükler de bugünkü Sahil Güvelik Teşkilatı'nın ilk çekirdeği haline geldi.

Sahil Güvenlik adı altında birleştirildi

Deniz Bölge Komutanlıkları'nın kurulmasıyla da Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nden yapılan kaçakçılığın önlenmesi hedeflendi. Bu görev Deniz Bölge Komutanlıkları'nın sorumluluğuna verildi. Kurulan bu komutanlıklar ise 1982 yılında “Sahil Güvenlik” adı altında birleştirildi.

Kaçakçılık olayları artmaya başladı

Cumhuriyet döneminde gümrük vergilerinin artırılması nedeniyle kaçakçılık olaylarında artış yaşanmaya başladı. Deniz yoluyla yapılan kaçakçılığın önlenmesi ve karasularımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla 1931 yılında “Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı” kuruldu. Kaçakçılık davalarının tutuklu olarak devam etmesi, mahkum olanların cezalarının tecil edilmemesi ve daha sonra kaldırılan sürgün cezasına çarptırılması için de ayrı bir kanun çıkarıldı. 1936 yılında Deniz Bölge Komutanlıkları kuruldu.

Kuruluş yıldönümü her yıl haziran ayında

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı adı altında örgütlendi. Asayişin sağlanması için kurulan Sahil Güvenlik Teşkilatı'nın ilk çekirdeği 1859 yılında atılsa da bugünkü modern yapısına 1982 yılındaki düzenlemeler ile kavuştu. O nedenle hem 162 hem de 39 yaşında bir delikanlı olarak kabul ediliyor. Kuruluş yıldönümü her yıl haziran ayında kutlanıyor.

Düzensiz göçe karşı mücadele

Sahil Güvenlik personeli subay, astsubay, uzman, öğrenci, sivil memur ve işçilerden oluşuyor. Türkiye sahil ve denizlerinde asayiş, arama kurtarma, can ve mal güvenliğini sağlama gibi görevler yerine getiriliyor.

Düzensiz göçe karşı mücadele de artıyor.

Loading...