Moğollar ve Cengiz Han Türk mü?

Cengiz Han genel olarak Türk olduğu kabul edilir. Cengiz Han Moğolca ayrıca Türkçe konuşurdu. En önemlisi Cengiz Han konuşmalarında kendini Türk olarak tanıtmıştır. Cengiz Han’ın soyu Çinliler’ce Türklere dayandırılır. Bu Türkler ise bir bakıma Kök-Türkler’in devamıdır.

Moğollar ve Cengiz Han Türk mü?