RES gelecek onlar gidecek

İzmir’in Dikili’de yapılmak istenen rüzgar enerji santrallerine çevreciler tepki gösterdi. Atatürk Meydanı’ndaki basın açıklamasında, RES’lerin, flamingoların göç yolu üzerinde olduğu, ayrıca bölgedeki mağaralarda yaşayan yarasalar ile arıları yok edeceği, bu durumun da ekolojik yıkıma neden olacağı anlatıldı.

RES gelecek onlar gidecek

Dikili Kültür ve Çevre Platformu DİKÇEP'in çağrısı üzerine Dikili Emek ve Demokrasi Platformu ile Dikili Kadın Platformu temsilcilerinin de yer aldığı yurttaşlar, Atatürk Meydanı'nda toplandı.

Pandemi koşulları gereğince sınırlı sayıda temsilci ve sosyal mesafe kuralları ile bir araya gelen vatandaşlar tepkisini ortaya koydu. DİKÇEP avukatları tarafından hazırlanan itiraz dilekçeleri Dikili Kaymakamlığı'na teslim edilirken, Ege Çevre Platformu EGEÇEP ile Bergama Çevre Platformu’nun da hukuk mücadelesine katılacağı öğrenildi.

Foto: SÖZCÜ / Dikili Kültür ve Çevre Platformu, Dikili Emek ve Demokrasi Platformu ve Dikili Kadın Platformu temsilcileri Atatürk Meydanı'nda toplandı.

FLAMİNGOLAR, YARASALAR, ARILAR YOK OLACAK

Meydanda yapılan basın açıklamasında ekolojik yapının göreceği zarar anlatıldı. Bölgedeki mağaralarda yaşayan yarasaların ve arıların yok olacağı, bunun da ekosistemi tahrip edeceği vurgulandı. Söz konusu bölgede özgür yılkı atları ve meralar bulunduğu belirtildi. Ayrıca, RES'lerin, binlerce yıldır Bademli'yi yurt edinen flamingoların göç yolu üzerinde yapılmak istendiği, bu durumun da söz konusu özel kuşların yaşam alanını yok edeceği ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

* Dikili'de ikamet eden her yurttaş gibi bizler de yapılmak istenilen bu imar değişikliğinden ve değişiklik sonrası yapılacak rüzgar enerji santrali planından rahatsızlık duymaktayız. Plana konu olan bölge içerisinde antik döneme ait birçok tarihi ve arkeolojik kalıntı barındırmaktadır. Söz konusu plan hazırlanırken bölgenin tarihi konumu araştırılmamış ve bu hususta görüş alınmamıştır.

* Değişikliğe konu bölge birçok hayvan popülasyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Bölgede birçok mağara ve bu mağaralarda yaşayan yarasalar bulunmaktadır. Proje hayata geçirildikten sonra bu santralin oluşturacağı etkiler nedeniyle ekosistem için önemli rolü olan yarasaların yaşam alanları yok olacaktır.

* RES yapılmak istenen bölge binlerce yıldır göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunmaktadır. Rüzgar türbinlerinin oluşturduğu ses ve dönmeye bağlı hava akımı bu kuşların yollarını kaybetmelerine, doğal olmayan oluşumdan ürkmelerine ve yaşam alanından kopmalarına neden olacaktır. Bu göçmen kuşların yeniden bir göç rotası oluşturmaları yüzlerce yıl sürecek ve bu süreçte birçok kayıp yaşanacaktır.

* Bölgede ayrıca birçok endemik bitki türleri bulunmaktadır. Bu bitki türleri yapılmak istenilen projeden en çok etkilenenlerden olacaktır. Özellikle sporlanarak üreyen bitkilerin oldukça olumsuz etkileneceği öngörülebilir bir gerçektir.

* Ayrıca bu endemik bitki türleri üzerinden arıcılık faaliyetleri de yapılmaktadır. Arıların bitkilerin çoğalmasındaki etkisi herkes tarafından bilinmektedir. Bitkilerin yok edilmesi aynı zamanda arıların yok edilmesi demektir. Ayrıca yine bu bölgede keçi otlak alanları ve yılkı atları süreçten olumsuz etkilenebilir.

* Benzer şekilde daha önce Karaburun'da yapılmak istenen bu santral çevre halkının yoğun talepleri neticesinde geri çekilerek bir doğa katliamının önüne geçilmiştir. Yaban hayatı ve yaşam alanlarımız tümüyle yok edilmeden, bölgedeki tahripkar eylemlerin derhal durdurulmasına ve gerekli araştırmalar ile uzman görüşleri alındıktan sonra kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmesini istiyoruz.