Sözcü Plus Giriş
GALERİ Ruhum yaşlı diyen gençler risk altında! 23 Şubat 2019 05:50
1 Nöroloji Uzmanı Doçent Doktor Barış Metin; tükenmişlik sendromu ya da depresyon nedeniyle kendilerini yaşlı hisseden gençlerin erken bunama riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
2 Beyinde yaşlanmayı hızlandıran ve yavaşlatan çeşitli faktörler var. Bunların başında; depresyon, bunamalar ve bağımlılık yapıcı toksik maddeler geliyor. Söz konusu hastalıkları olan ve toksik madde kullanan bireylerin beyninde daha hızlı yaşlanma ve küçülme görülüyor.
3 Öncelikle yaşamdan beklentimiz, hayallerimiz, umutlarımız, ideallerimizin olması, yakınlarımızla birlikte mutlu bir yaşam sürmemiz, kaliteli sosyal ilişkiler kurmamız, çalışmamız amagerektiğinde dinlenmeyi bilmemiz bizi beyin yaşlanmasına karşı korur.
4 Ayrıca beyin yaşlanmasını hızlandıran depresyondan özellikle korunmalı ve varsa bir uzmana başvurulmalı. Beynini sağlıklı aktivitelerde sürekli kullanan bireylerin beyni genç kalır. Spor yapan bireylerin beyinleri yapmayanlara göre daha sağlıklı ve büyük olur. Tek tip beslenmeden kaçınmak da beynimizi korur.
5 Beyin yapısına baktığımız zaman yaşlanmayla birlikte bir miktar küçülmeden söz edilebilir. Ancak hacimce küçülme her zaman fonksiyon azalması anlamına gelmez. Beyin fonksiyonunubelirleyen ana etmen sinaps yani nöronlar arası bağlantı sayısıdır. Sağlıklı yaşlanmada beyin nöronlarını kaybederken sinaps’lar yoluyla tecrübe kazanır ve öğrenir. Yaşlandıkça öğrenme sanıldığı gibi durmaz. Beyin her yaşta yeni sinaps yapabilme özelliğine sahiptir.
6 Bütün organlarımız gibi beyinde de yaşlanma görülür. Ancak beyin yaşlanmasının normal yaşlanma ve anormal yaşlanma olarak iki tipi vardır. Normal yaşlanmada beyinde hücre (nöron) sayısı azalır. Ancak bu azalma fonksiyonlarda kayba neden olmaz. Yani beyin kendine yetecek kadar nöron ve sinapsı korur. Anormal yaşlanma ise bunama gibi nörodejeneratif hastalıklarda görülür.
7 Bu hastalıklarda nöron sayısı çok hızlı azalır. Bu durum da kişinin bellek, dikkat gibi yaşamını idame ettirmesine yarayan fonksiyonlarında ciddi kayıplara neden olur. Sağlıklı beyin yaşlanması korkulacak bir durum değildir. Yaşlandıkça bazı fonksiyonlarımızın eskiye göre daha zayıf olması doğal bir süreçtir.

NAZAN DOĞANER HALICI