Sözcü Plus Giriş
GALERİ Şeytan Deresi Vadisi'nin sırrı çözülemiyor! 1 Haziran 2017 02:01
1 Mersin'in, Şeytan Deresi Vadisi'nde kafaları kaldırıp vadinin sarp yamaçlarına bakıldığında ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı kesin olarak bilinmeyen bu kabartmalar hem yerli hem de yabancı turistin ilgisini çekiyor. Zira bu görüntü herkesi çok şaşırtıyor.
2 Vadinin yamaçlarına oyularak yapılmış bu kabartmalar gören herkesin dikkatini çekiyor. Hikaye ise çok eski zamanlara dayanıyor.
3 Milattan önce 3. yüzyılla milattan sonra 3. yüzyıl arası yapılmış olduğu tahmin edilen bu eşine zor rastlanan kabartmaların ismi Adam Kayalar.
4 Adam Kayalar, iki gruba ayrılmış şekilde bulunuyor. Birincisi, Şeytan Deresi Vadisi'nde kanyonun kayalarına oyulmuş olan kaya kabartmaları, ikinciyse vadinin kuzeydoğusunda bulunan kale, burç ve yerleşim yerlerinden günümüze kalan kalıntılar.
5 Etrafındaki surlarla buradaki yerleşimin, sahilden iç bölgelere giden vadi yollarını kontrol etmek için yapıldığı anlaşılıyor.
6 Helenistik Dönemde de aynı bölgede çok fazla kalenin var olduğu ve bölgenin özellikle askeri olarak kullanıldığı düşünülüyor.
7 Yaklaşık 250 yılda yapıldığı düşünülen Adam Kayalar, incelemeden sonra çerçevelerin altında bulunan yazılarda ölen rahiplerin isimlerinin yazılı olduğu anlaşılmış.
8 Bu isimlerden yola çıkarak yazıların milattan sonra 2. yüzyılda yazıldığı söyleniyor. Yapım aşaması 250 yıl olunca, kabartmalar arasındaki tarz farkları da göze çarpıyor.
9 Kabartmalar 9 çerçeve içerisinde 11 erkek, 4 kadın, iki çocuk, bir dağ keçisi ve Roma kartalı figürleri bulunduruyor.
10 Kabartmaların yapılış amacıysa bölgenin kutsallaştırılarak önemli kişilerin kabartmalarını yapıp onlara duyulan minneti göstermek.
11 Bir diğer tahminse, ölen kişilerin anısını yaşarmak için yakınları tarafından yaptırıldığı.
12 Defineciler, doğal koşullar ve çok uzun süre hiçbir önlem alınmamasından dolayı biraz tahrip olup bozulmalar yaşansa da bu kabartmalar hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.