Sözcü Plus Giriş
GALERİ Tarihin akışını değiştiren önemli olaylar 8 Ocak 2019 20:00
1 M.Ö. 3500'ler: Mezopotamya'da tekerleğin icadı
2 M.Ö. 3200'ler: Mezopotamya'da yazının icadı
3 M.Ö. 3000'ler: Mezopotamya'da ilk Sümer şehirlerinin kuruluşu
4 M.Ö. 1600'ler: Alfabenin icadı
5 M.Ö. 1600'ler: Yunan medeniyetinin başlangıcı. Böylece matematik, felsefe, politik düşünce ve tıbbın temellerinin atılması
6 M.Ö. 753: Roma'nın kuruluşu
7 M.Ö. 490: Maraton Muharebesi ve Yunanların, Pers işgalini geri püskürterek kültürlerinin yok olmasını engellemesi
8 M.Ö. 327: Büyük İskender'in imparatorluğun sınırlarını Hindistan'a kadar genişletmesi. Böylece Avrupa ve Asya medeniyetlerinin karşılaşması
9 M.Ö. 202: Hannibal'ın Roma tarafından yenilgiye uğraması. Böylece Roma, kendi kültür ve medeniyetinin yayılmasını sağlayabilmiştir.
10 M.Ö. 27: Roma İmparatorluğu'nun kuruluşu
11 105: Modern kağıdın kullanımı
12 280: Çin'in birleşmesi (Western Jin hanedanlığı altında) ve modern Çin'in siyasal sınırlarının şekillenmesi
13 312: Roma İmparatoru Konstantin'in Hristiyanlığı kabul etmesi. Böylece Hristiyanlığın tüm Avrupa'ya yayılması
14 476: 800 yıllık egemenlikten sonra Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü. Modern Avrupa'nın başlangıcı
15 1215: Günümüzdeki anayasa kavramının temeli olan Magna Carta'nın İngiltere Kralı tarafından imzalanması
16 1453: İstanbul'un fethi
17 1455: Modern matbaacılığın doğuşu ve taşınabilir ilk kitabın basımı
18 1492: Christoph Columb'un Yeni Dünya'yı (Amerika) keşfi
19 1509: Saatin icadı
20 1776: Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nin yayımlanması. Böylece kolonilerin Britanya Krallığı'ndan ayrılması ve Amerika'nın bir güç olarak yükselmesinin başlangıcı.
21 1825: İlk buharlı lokomotif'in kullanımı
22 1859: Charles Darwin'in Türlerin Kökeni kitabının yayımlanması
23 1893: Yeni Zelanda'da kadınların aktif seçim hakkı elde etmesi
24 1918: I. Dünya Savaşı'nın Sonu. Osmanlı ve Hasburg imparatorluklarının dağılması, Avrupa ve Ortadoğu'da haritanın yeniden şekillenmesi
25 1939: II. Dünya Savaşı'nın patlak vermesi
26 1945: II. Dünya Savaşı'nın sonu (İlk nükleer bombanın kullanılması)
27 1959: Bilgisayar çağının öncüsü olan silikon çipin icadı