Zenginler yoksullardan 10 yıl daha fazla yaşıyor

Yapılan yeni bir araştırma zengin olmanın, kişinin yaşam süresini neredeyse 10 yıl uzatabileceğini gösterdi.

Zenginler yoksullardan 10 yıl daha fazla yaşıyor

İngiltere’deki University of College London’da yapılan bir araştırma, zengin insanların, yoksullara göre hastalık ve engellilikten uzak ve daha uzun yaşadığını ortaya koydu.

Journal of Gerontolgy adlı bilimsel bir dergide yayımlanan araştırmada, İngiliz Uzun Vadeli Yaşlanma Araştırması ve ABD Sağlık ve Emeklilik Araştırması kaynakları kullanılarak, 50 yaşın üzerindeki 25 bin kişinin verileri analiz edildi. Araştırmacılar Birleşik Krallık ve ABD arasında ortalama yaşam süresi açısından büyük farklılık bulamazken, zenginliğin ankete katılanların kaç yıl yaşayacakları üzerinde ciddi etkisi olduğu belirtildi.

Verilerde, iki ülkedeki 50 yaşındaki en varlıklı grup içinde bulunan kadınlar, 33 yıl daha fazla sağlıklı yaşarken, en yoksul gruptaki kadınlar ise 24 ve 25 yıl aralığında kaldı. Araştırmada kullanılan veriler 2002 yılında toplandı ve sağlık durumlarının nasıl ilerlediğini görmek için katılımcılar 10 yıl kadar takip edildi.

Araştırmanın yazarı University College London’dan Dr. Paola Zaninotto, ortalama yaşam süresinin sağlık için kullanışlı bir gösterge olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “Bizim çalışmamız, sağlık sistemleri çok farklı olan İngiltere ve ABD arasında sağlıklı yaşam konusundaki eşitsizlik düzeylerini anlamak için katkı sağlıyor”

Diğer yandan nüfusun yüzde 10’luk en zengin kesimindeki kişiler varlıklarında yüzde 11’lik bir artış yaşarken, en yoksul yüzde 10’luk kesimin ise varlıklarında sadece yüzde 3’lük bir yükseliş oldu.