ÇOCUĞUNUZA GELECEK VADEDEN BİR EĞİTİMİN ŞİFRELERİ

Her çocuğun en önemli hakkı hiç kuşkusuz iyi bir eğitim almasıdır. Nitelikli eğitim anlayışının her geçen gün değerlendiği günümüzde 248 yıllık btirikime sahip olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde anaokulundan liseye ayrıcalıklı eğitim alan öğrenciler yetişiyor.


Peki çocuğunuza gelecek vadeden bir eğitimin şifreleri nelerdir?


İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin iki asrı aşan birikimi bakın ne söylüyor?

Anaokulundan itibaren geleceğine yön verme yetisi

Öğrencilerin geleceklerine erken yaşta yön verebilme yetisi kazanması gerekiyor. Çünkü erken yıllardan itibaren beceri odaklı eğitim anlayışı ile tanışan çocuklar, öğrendiklerini günlük hayatta kullanabilen; bilmekten öte öğrenmekten keyif alan, yaparak ve yaşayarak öğrenen bireyler olarak yetişiyor.

Tasarlama ve teknoloji üretme becerisi

Öğrencilerin anaokulundan itibaren geleceği şekillendirmesi öngörülen kodlama diliyle tanışmaları önem arz ediyor. Teknoloji sınıflarında kodlama robotik, 3D tasarım ve programlama temellerini atan öğrenciler, yeni fikirler keşfederken dijital okuryazarlık seviyelerini geliştirebilir ve günümüz teknolojilerini bilinçli ve verimli kullanmayı öğrenebilir. Bir adım sonrasında ise teknoloji üretebilecek becerilere sahip olabilirler.

Yabancı dil eğitimi ile uluslararası iletişim becerisi

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji İngilizce eğitiminin akademik müfredatını uluslararası tanınırlığı ile CEFR (Avrupa Dil Çerçevesi) oluşturuyor. Liselerden mezun olan öğrenciler, yabancı dili günlük ve resmî iletişim ortamlarında hem sözlü hem de yazılı olarak yeterli düzeyde kullanabilecek mi? Bu sorunun cevabı önemli. Çünkü günümüzde dünyanın her yerinde iletişim kurabilen insanlar, hem hayatın içinde hem de iş dünyası ve akademik dünyada hep bir adım önde.

Her alanda evrensel sanat eğitimi

Görsel sanatlar, müzik, drama, beden eğitimi gibi derslerle öğrencilerin akademik yeterliliklerinin, kültür, sanat ve spor yeterlilikleri ile geliştirilmesi gerekiyor. Öğrencilerin, yaratıcılıklarının ve öz güvenlerinin geliştirilmesi hedeflenerek sanatsal yeteneklerini sergilemeleri ve kendilerini ifade etmeleri sağlanmalı. Böylece geleceğe yolculukta kültürel gelişimleri destekleniyor.

Proje modelli lise eğitimi

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde proje modelli lise eğitimi ile öğrencilere bilginin yanında üst düzey akademik beceriler kazandırmak da hedeflenmeli. Çünkü merak eden, araştıran, sorgulayan, problem çözen, eleştirel ve yaratıcı düşünen öğrenciler, öğrendiklerini bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirerek projelere yansıtıyor. Böylece bilimsel süreç becerileri kazanan öğrenciler, üniversitedeki akademik hayata da ön hazırlık yapmış oluyor.

Fark yaratan ve geleceğe hazırlayan akademik altyapı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde öğrenciler okul öncesinden liseye kadar Hikâye Sandığı, Düşünmenin Doğası, Ekoloji, Deneylerle Bilim Atölyesi, Yaratıcı Yazarlık, Mucit Atölyesi, Akıl Oyunları, Okuma Becerileri gibi derslerle temel derslerde öğrendikleri bilgileri beceriye dönüştürüyor; içselleştiriyor; kendi ilgi ve yeteneklerini geliştirerek geleceğe çok yönlü hazırlanıyor. Bu tip atölyeler de öğrencilere gelecek vadeden bir eğitimin önemli unsurlarından biri olarak dikkat çekiyor.

DOĞA’M EVİMDE

Geleneksel örgün eğitimin başarısı ‘Doğa’m Evimde’ online eğitim programıyla, her yerde ve her koşulda kesintisiz olarak tüm hızıyla devam ediyor. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğretmenleri ve öğrencileri mekândan bağımsız olarak derslerini işliyor, mesafeler kısalıyor. ‘Doğa’m Her Yerde’ ile öğrenciler hem öğretmenleriyle hem arkadaşlarıyla buluşuyor, yüz yüze eğitime katılamayan öğrenciler canlı derslere bağlanarak interaktif olarak sınıf ortamında bulunuyor.


Sınıf duvarlarını aşan bu bireysel öğrenme platformunda öğrenciler deneme sınavlarına katılabiliyor, soru bankalarına ulaşabiliyor, dilerlerse dünyanın en ünlü müzelerini gezebiliyor. ‘Doğa’m Evimde’ ile anaokulundan liseye her öğrencinin eğitim başarısı, güçlü ölçme ve değerlendirme sistemi ile değerlendirilirken hem öğretmen hem de veli tarafından akademik olarak takip ediliyor.

t-MBA eğitim modeli ile geleceğin liderleri Doğa'da

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA programı (Teenager MBA), İşletme Yüksek Lisans Programı’nın lise düzeyine uygun olarak yapılandırılmış eğitim modelidir. 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanan t-MBA Eğitim Modeli ile kendini iyi ifade eden, topluma pozitif katkıları olan, özgüvenli ve teknolojiyle barışık girişimciler, sosyal ve yenilikçi liderler yetişiyor. t-MBA eğitiminin sonunda öğrenciler dünyanın en büyük akreditasyon kuruluşlarından biri olan Pearson’ın onayladığı t-MBA diplomasını alarak yurt dışındaki üniversitelere kabul kolaylığı elde ederken yurt içinde de prestijli üniversitelerin sunduğu burs imkanlarından faydalanıyor.

LGS, YKS (TYT-AYT)’ye hazırlık için güçlü akademik program

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri LGS ve YKS gibi merkezi sınavlara, uzman öğretim kadrosu, güçlü ölçme değerlendirme sistemi ve sınav hazırlık yayınları ve dijital yayınlar ile okul saatleri içinde hazırlanıyor. Ortaokulda 7. sınıfta, lisede 11. sınıfta başlayan sınav hazırlık kursları ile öğrenciler ülke çapında derecelere imza atıyor.

Fen ve teknoloji liseleri ile geleceği inşa ediyor

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinden mezun öğrenciler araştırmacı, yenilikçi, tüketmek yerine üretmeyi seçen, ülkenin teknolojik geleceğine yön verecek, fen ve teknoloji dallarında donanımlı bireyler olarak kariyer hayatlarına bir adım önde başlıyorlar. Öğrenciler bu ayrıcalıklı lise eğitimiyle dünyanın en saygın üniversitelerinden kabul ve burs olanağına sahip olarak üniversite eğitimlerini yurt dışında sürdürebiliyorlar.