TTB Şebinkarahisar değerlendirmesi: Uyarılar dikkate alınmadı. Çevre felaketi yaşandı

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde Nesko Madencilik A.Ş.’ye ait kurşun-çinko-bakır maden ocaklarındaki atıkların toplandığı havuzlar geçtiğimiz günlerde patlamış ve atıklar derelere karışmıştı. TTB Merkez Konseyi, TTB Halk Sağlığı Kolu ve Giresun Tabip Odası bölgede yapılan incelemeden sonra yaşanan olayı "Çevre felaketi" olarak değerlendirerek, zararları konusunda vatandaşları uyardı.