Başarılı, odaklanabilen,

dikkatli ve çok boyutlu düşünebilen

çocukların sırrı burada!

Çocuklarımız mutlu olsun, gelecekte iyi bir konumda bulunsun diye çok sık düşünüyoruz. Onlar odaklansın, öğrendiklerini her yerde kullanabilsin, dersi dikkatlice dinlesin istiyoruz. Peki, çocuklarımıza verdiğimiz bilişsel eğitim bu özellikleri kazandırıyor mu?


Amerika’da saygın eğitim kurumlarında kullanılan, beynin yapısını esas alan ve bu yapı üzerine kurgulanan bir öğrenme modeli olan PASS teorisi, Planlama (Planning), Dikkat (Attention), Ardıllık (Successive) ve Eşzamanlılık (Simultaneous) olmak üzere 4 bilişsel işlemden oluşuyor. Bu fonksiyonların hepsini doğru biçimde ve bir arada uyum içinde çalıştırabilen çocuklar, öğrenme sürecinde çok daha konsantre, odaklı, başarılı ve uyumlu bir deneyim gerçekleştiriyor.

Planlama stratejik düşünmenin ilk aşaması

Planlama, beynimizin en önemli fonksiyonlarından biri. Çocuklarımız, planlama ile problemleri belirler, bunlar arasından seçimler yapar, çözümler geliştirip-uygular ve sonuçlarını değerlendirir. Bu özellikleri güçlü olan çocuklar, olaylara farklı bakabilir ve bir soruna birden fazla çözüm geliştirebilir. Seçim yapabilme becerisi bu işlevin temelini oluşturur.

Dikkat odaklanmanın anahtarı

Dikkatin temelinde üç unsur vardır: Odaklanma, Seçici Dikkat ve Dikkatte Devamlılık. Odaklanma veya odaklanmış dikkat bir şeye konsantre olmak ve diğer bileşenleri devre dışı bırakmaktır. Seçici Dikkat ise uyarıcılar karşısında dikkatin dağılmasını engellemek ve dikkat dağınıklığına direnebilme gücüdür. Dikkatin devamlılığı da seçici dikkat ve odaklanma ile başlayan sürecin sürdürülebilir biçimde devam ettirilmesidir.

Ardıllık ilişkilendirme ve hafıza için olmazsa olmaz

Ardıllık bir amaca göre özel sıralanmayla oluşturulmuş dizinleri anlama ve anlamlandırmayla ilgili boyuttur. Farklı parçaların arasındaki ilişkileri kurabilmek ve bağlantıları analiz edebilmek vardır. Ayrıca hafızayı etkili kullanabilme da önemli bir özellik olarak ön plana çıkar. Ardıllık yazılı ve sözel dizinlerin hatırlanabilmesi için önemli bir özelliktir. Ardıllık becerisi yüksek olan çocuklarımız sözel yönergeleri daha sıralı biçimde algılar ve daha kolay özümserler.

Bilgiyi canlandırmanın yolu eşzamanlılıktan geçiyor

Sözel içerikli bilgileri şemalaştırarak somutlama, görsel verilerden yararlanarak bir fikir bütünlüğüne ulaşma, aynı anda birden fazla ilişkiyi değerlendirme becerisini ortaya koyan alandır. Çocuklarımızın akademik alanda en çok ihtiyaç duyduğu alanlardan biri eşzamanlılıktır. Sınıf sözel paylaşımların yapıldığı bir öğrenme ortamıdır. Öğretmenlerin verdikleri sözel bilgiler, arkadaşlarının yaptıkları paylaşımlar, öğrenciler tarafından işlenir ve anlamlandırılır.

PASS Modeli nasıl kurgulandı?

PASS, beynin yapısını esas alan ve bu yapı üzerine kurgulanan bir öğrenme modelidir. Kültürel-Tarihsel Psikolojinin kurucularından olan Rus Nöropsikolog Alexander Romanovich Luria’nın, beynin işleyişiyle ilgili yaptığı araştırmalar sonucunda beynin sağ kısmı, frontal bölgesi ve beyin sapının arka kısmının öğrenme sürecinde önemli görevler üstlendiği anlaşılmıştır.PASS Nasıl Uygulanıyor?

PASS Teorisinin ortaya koyduğu gerçekler ışığında, bilim insanları Das ve Naglieri tarafından hazırlanan Bilişsel Değerlendirme Sistemi (Cognitive Assessment System – CAS) adı verilen nöropsikolojik değerlendirme testi ile çocuklarımızın planlama, dikkat, eşzamanlılık ve ardıllık açısından yetkinlikleri belirleniyor ve gelişim ihtiyaçları ortaya koyuluyor. Daha sonra bu dört özelliği bir arada uyum içinde kullanmaları ve gelişim gerektiren özelliklerinin yükseltilmesi amacıyla çocuklarımızla özel çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Peki PASS sistemi çocuklarımıza ne katacak?

ide okulları’nda uygulanan bilişsel işlevlere dayalı öğrenmeyi temel alan PASS sistemi çocuklarımıza etkin bir öğrenme süreci ve deneyimi sağlıyor. Bu sistem sayesinde:Eğer çocuğunuzun iyi bir eğitim alması sizin için önemliyse sizleri ide okullarına bekliyoruz. ide okulları; güçlü kurumsal yapısı ve yenilikçi eğitim sistemiyle farklılıklara saygı duyan güvenli bir eğitim ortamı yaratıyor. Bu ortamda çocuklarımızın kendilerini ifade edebilmelerini ve her birinin farklı öğrenme tarzlarına uygun bir eğitim alabilmelerini sağlıyor. ide okulları her biri alanında uzun yılların getirdiği tecrübeye sahip olan ve Türkiye’nin önde gelen eğitimcilerinden olan idari ve öğretmen kadrosu ile çocuklarımızı yarınlara en güçlü biçimde hazırlıyor. Gerek ulusal gerekse uluslararası anlamda başarıyı önemseyen ide okulları, öğrencilerini her türlü sınavda etkin performans göstermek üzere yetiştiriyor. ide okullarında hem siz hem de çocuklarınız geleceğe güvenle bakabilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN!