LİSE EĞİTİMİNDE FARK YARATMA ZAMANI: PROJE MODELİ

Bilim ve teknolojinin çok hızlı bir şekilde ilerlediği bir zamanda eğitim de yaşanan dönüşüme paralel bir şekilde ilerlemek zorundadır. Öğrencilerin bir dünya insanı olabilmesi için eğitim faktörü kaçınılmaz bir gerçeklik. İşte bu noktada devreye proje modelli lise eğitim sistemi giriyor. Peki nedir bu sistem ve öğrencilere nasıl bir katkı sağlar? Gelin şimdi sisteme daha yakından bakalım.

YALNIZCA BİLGİ AKTARILMIYOR

Bilgi, tüm çağlar boyunca insanlığın en önemli argümanlarından biriydi. Günümüzde tarih boyunca hiç olmadığı kadar erişilebilir olsa da büyük bir güç olduğu gerçeği hiç değişmedi. Fakat eğitimde tek başına bilgi asla yeterli olmuyor. Proje modelli lise eğitim sistemi, eğitimi yalnızca bilginin aktarıldığı bir süreç olarak kabul etmiyor. Sistem öğrencilerini eğitimde fark yaratan konseptler ile yetiştiriyor. Merak eden, araştıran, sorgulayan ve bilimsel süreç becerileri kazanan öğrenciler...

AMAÇ YENİ BECERİLER KAZANMAK

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde artık okul müfredatları öğrencilere bilgiyi beceri kazanmaya yönelik faaliyetler eşliğinde öğretiyor. Bu yüzden proje modelli lise eğitim sistemi, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yeterlilikleri kazandırmayı hedefliyor. Öğrenciler bilimsel süreç becerileri kazanarak, doğayı ve olayları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirebiliyor. Böylece araştırma, inceleme, problem çözme, iletişim, eleştirel ve yaratıcı düşünme, fen okur yazarlığı ve işbirliği yapabilme becerileriyle donanmış olarak yetişiyorlar.

STİL BELİRLEME VE GİRİŞİMCİLİK

Her öğrencinin kendine has özelliklerini keşfetmek için hazırlanan proje modelli lise eğitimi, öğrencileri okula başladıklarında test ederek onlara en uygun yolu belirlemede yardımcı oluyor. Öğrencileri bu açıdan da daha ileriye taşımayı amaçlayan sistem, aynı zamanda girişimcilik, bilgiye ulaşma ve disiplinler arası işbirliği becerilerini de geliştiriyor. Bu sistemle öğrenciler kendi yeteneklerini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda onları hayata geçirme şansına sahip oluyor. Merak, ilgi, yetenek ile bilimsel projelerin aynı potada birleştirilmesi sağlanarak öğrenme motivasyonu artırılıyor.

ULUSLARARASI PROJELER VE SOSYAL SORUMLULUK

Proje modelli lise eğitim sisteminin bir fark yaratan bir özelliği de uluslararası projeler ve sosyal sorumluluk alanında. Öğrenciler bu sistemde pek çok proje üretecek. Mezun olana kadar en az bir uluslararası projeye katılacak olan öğrenciler, sosyal sorumluluk projeleri ile topluma katkı sağlayacak. Ayrıca proje yönetimi konusunda yetkin öğretmenlerin danışmanlığındaki öğrenciler, sadece fen bilimleri alanında değil, matematik, sosyal bilimler, sanat ve dil alanlarında da interdisipliner projeler yapabilecek.

DOĞA'DAN PROJE MODELLİ EĞİTİM İMKANI