Sözcü Plus Giriş
YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN

Vefa

Dilimize yerleşmiş Arapça kökenli sözcüklerden biri de sık sık kullanılan “Vefa”dır. İnsanlık bağlamında içtenliği, yakınlığı, ilişkilerde sıcaklığı, sözde durmayı, değer bilmeyi anlatan vefanın yaşamımızdaki önemli yerinin bilincinde olduğumuzu savunmak giderek güçleşiyor. Karşılaştığımız üzücü ve umut kırıcı olaylar yaklaşımlardaki yapaylığı ve bozukluğu ortaya koyuyor. Kişilik, eğitim, terbiye, görgü örgüsü olan vefanın bireyler arasındaki ilişkilerde önemli yeri olduğunu benimseyenler giderek azalıyor. Zamanın koşullarına bağlanan durumun özellikle siyasal etkenlerle giderek kötüleştiği kanısı yaygın. Yurttaşları karşı karşıya getiren, ilkelerde ve yaşamsal değerlerde birlikteliğin mayası olması gerekirken giderek ayrıştırıcı nedenlere dayanan siyaset anlayışı partizanlıkla toplumun dokusunu olumsuzluklarla bozuyor. Yönetim erki için uygar bir yarışma olması gereken siyaset, karşıtlıkları olağan kılan bir kutuplaşma alanı oldu.

Kişisel niteliğin, ahlâkın da bir yansıması olan vefa duygu ve düşünce birlikteliğini perçinleyen bağlılıkla, sevgi, saygı, özveri bileşkesi bir sıcaklıkla arayıp sormayı, güçlükleri birlikte göğüslemeyi, yardımlaşmayı, paylaşmayı, karşılıksız yakınlığı, unutmamayı anlatır. En yararlı, en gerçekçi insanlık bağı, en etkin ilişki öğesi, en güvenilir yakınlıktır.

Toplum yaşamı vefâyla renklenir, ulusun varlığı vefayla görkemli ve güçlü olur. Büyüklere saygının temelinde de aldıklarımızı karşılamak, onlara yaraşır olmak, beklentilerini boşa çıkarmamak amacı ve çabasıyla vefa vardır. Vefakar olmak adam olmakla bir tutulur. Bir erdem sargısı olarak sorunlarımızın çözümünde de vefanın büyük etkisi vardır.

Nedense genelde önceki çalışanlar, atılım ve aşama gerçekleştirenler, kimi yararları sağlayanlar unutuluyor. iktidarda ve yönetimde olanlar pohpohlanarak, alkışlanarak sarılıp sarmalanıyor.

DOSTLUK

Sıcak kişisel bağlılığı anlatan vefânın en belirgin ilişki türünün adı “dostluk”tur. Sık sık yinelediğimiz “Ne altın gemi, ne gümüş gemi, dost gemisi!” ve “Düşenin dostu olmak en gerçek dostluktur” sözleri güvene, sevgiye ve saygıya dayanan uygar ilişkinin değerini vurgulamaktadır. Sorunlarını görüşüp tartışacağınız, en güç zamanlarınızda arayacağınız, yakınlık ve yardımıyla göneneceğiniz, varlığıyla mutluluk duyacağınız kimseler dostlardır. Görüş ve düşünce birlikteliği, dayanışma olgusu dostluğun temelidir.

Öyle bir zaman kıvrımında, öyle bir ortamdayız ki insan kime dayanacağını, kime güveneceğini seçemiyor. Şaşkınlık veren ilişkiler çarpıklığı içindeyiz. Siyasal bağlar, soydan başlayıp arkadaşlık ve dostluğa uzanan tüm bağların önüne geçti, üstüne çıktı. Çıkar ilişkileri aldı yürüdü. Siyasal etki ve yetkilerin sağladığı olanaklar nedeniyle sıfat, unvan, makam ve ün düşkünlerinin cirit attığı bir ortamda dostluk daha çok önem ve değer kazandı. Dönmekten yan ve yön şaşıranların düşkırıklığına uğrattığı ortamda ilişkiler öyle bozuldu, öyle çirkinleşti, öyle sertleşti ki karşıtlıklar toplumsal bölünmelere neden olacak duruma geldi. Sıkıntıları paylaşacak, güçlükleri azaltacak, üzüntüleri giderecek, acıları dindirecek destek ve yardım alacak insan azaldı.

Toplumsal çöküş yalnız siyasette, ekonomide olmaz. Asıl çöküş, insanlık, yurttaşlık, komşuluk, arkadaşlık, dostluk ilişkilerindeki bozulmadır. İnsan yanlıştan dönüp görüş değiştirebilir. Ama olgunluk döneminde, örneğin parti lideri, milletvekili olduktan sonra önceki görüşlerinin tam tersine biryerlere gelmek, genel başkan yardımcısı, bakan olmak için parti ve görüş değiştirip kişiliğini hiçe indiren tutum ve davranışlarla, söylemlerle yeni liderine dalkavukluk yapması düşüklüktür.

BİR ÖRNEK

Önceki CHP milletvekillerinden Yücel AKINCI (Türkiye Millî Talebe Federasyonu önceki başkanlarından), Türk Veteriner Hekimleri Merkez Konseyi Başkanlığı'nın 40. yılında günümüz Birlik yöneticileri ince anlamlı içerik taşıyan bir şiltle kutlanmıştı. Değerbilirliğin bu güzel örneğini okurlarımızla paylaşıyor, Yücel AKINCI'yı da iyi duygularla anıyoruz.

KUTLAMA

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 96. yıldönümünü ulusumuza bugünü kazandıran başta Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere tüm kahraman silâh arkadaşlarını sevgi, saygı ve minnetle anarak yürekten kutluyoruz.

plusbanner2x
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more