Sözcü
DOLAR 32,77 %1,53 EURO 35,09 %0,53 STERLIN 41,59 %0,85 BITCOIN $66.263,70 %0,81 BIST 100 10.471,32 %0,76 GRAM ALTIN 2.457,99 %2,80 GÜMÜŞ 31,16 %3,60 FAİZ 48,42 %-1,99

Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK KANUNU”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 1’inci Maddesi kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım haklar tanınmıştır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 1’inci fıkrasına göre, Şirketimize (“Veri Sorumlusu”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvurunun yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

 • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile,
 • Noter vasıtasıyla,

  BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURUDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİ
  1. Yazılı Olarak Başvuru
  Islak imzalı şahsen başvuru veya Noter vasıtasıyla
  Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sokak Veko Giz Plaza Apt. No: 3/2 Sarıyer/İstanbul Zarfın/tebligatın üzerine ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi’’ yazılacaktır.
  2.Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile
  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ile
  megaajans@hs03.kep.tr E-posta’nın konu kısmına ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’’ yazılacaktır.
  3.Şirket Sisteminde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru
  Mega Ajans sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle
  hukuk@sozcu.com.tr E-posta’nın konu kısmına ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’’ yazılacaktır.
  4.Şirket Sisteminde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru
  Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Mega Ajans sisteminde bulunmayan elektronik posta adresi kullanmak suretiyle
  hukuk@sozcu.com.tr E-posta’nın konu kısmına ‘’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’’ yazılacaktır.
 • Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,

Tarafımıza iletilebilecektir. Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimizce duyurulacaktır.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Forma ulaşmak için lütfen tıklayınız.