Sözcü Plus Giriş
NEDİM TÜRKMEN

Garsona bahşiş gibi vergini öde, paranın rengi sorulmasın!

28 Temmuz 2019

Yurtdışından 8 milyar TL karşılığı, içeriden 9 milyar varlık bildirilmiş

Ülkemizde servet vergisi yok, nasıl tasarruf ettin diyen de yok. Ancak yurtiçinde kayıt dışında tutulan altın, döviz vb. varlıkların küçük bir vergi ile varlık barışı kapsamında kayıt içine alınması kafaları karıştırdı

15.7.2019 tarihli, “Yeniden Varlık Barışı” başlıklı yazımda son 11 yılda altıncı kez varlık barışı düzenlemesi getirildiği bilgisini vermiştim. Yeni Varlık Barışı düzenlemesi 7186 sayılı Kanun ile yasalaşarak, yürürlüğe girdi.
Bugün sizlere, varlık barışı düzenlemesinin yurtdışı değil de, yurtiçinde bulunan varlıkların nasıl kayıt içine alınacağı ile ilgili hükümlerinin ayrıntılarını ve faydalarını aktarmak istiyorum.

KAYDET, SONRA ÇEK

Varlık barışı kapsamında, gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri sahip oldukları ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlarını, 31.12.2019 tarihine kadar vergi dairelerine beyan etmek zorundadırlar.
Beyan edilen bu varlıklar, 31.12.2019 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecek. Bu kayıttan sonra, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmadan işletmeden çekilebilecektir.
Ayrıca, beyan edilen taşınmazların ayni sermaye olarak konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması durumunda, sermaye artırım kararının beyan tarihi itibariyle alınmış olması ve söz konusu kararın beyan tarihini izleyen 10'uncu ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi şartıyla, varlık barışı hükümlerinden faydalanmak mümkün olacaktır.
Yurtiçinde kayıt dışı varlığı bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, vergi dairelerine beyan ettikleri söz konusu varlıklarının değeri üzerinden %1 oranında tarh edilecek olan vergiyi, tarhiyatın yapıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödeyecekler ve yasanın tanıdığı incelenmeme zırhını giyeceklerdir.

ÖDENEN VERGİ GİDER YAZILAMAZ

Yurtiçi kayıt dışı varlıkların, kayıt içine alınması nedeniyle ödenen vergi, hiçbir suretle gider yazılamayacak ve başka bir vergiden de mahsup edilemeyecektir. Kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir.
Varlık barışı kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklar nedeniyle, hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.
Vergi incelemesine alınmama zırhını kuşanabilmek için; bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin tarh edilen verginin vadesinde ödenmesi şarttır.

BULUNMAZ NİMET

Bu satırları okuyan değerli okurlarım, “Bu düzenlemelerin haydi yurtdışında olanları anladık, ülkeye döviz girişine teşvik var da, yurtiçi kayıt dışı varlıklar neden kayda alınmaya zorlanıyor? Üstelik sembolik sayılabilecek %1 oranında bir vergi ile” diye sorduğunuzu duyar gibiyim.
Üstelik ülkemizde servet vergisi yok. Servet beyanı yok, nereden buldun, nasıl tasarruf ettin, nasıl harcıyorsun? diyen de yok.
Yurtiçi kayıt dışı varlıkların %1'lik bir vergi oranı ile kayıt içine alınması ve gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine incelenmeme zırhı giydirilmesi; en çok kayıt dışı hatta konusu suç olan gelir elde eden ve bir dönem siyaset yapıp, aldığı rüşvetleri başkalarının üzerinde tutan eski siyasetçilerin işine yarayacaktır. Yani, emanetler bu düzenleme ile asıl sahiplerine dönecek, hiç hesap sorulmayacak ve sadece garsona bahşiş verir gibi %1 vergi ödenecektir.

YURTİÇİNDEN BİLDİRİM DAHA FAZLA!

Evindeki ya da bankanın kiralık kasasında sakladığı 3 milyon Euro'yu, “bu para ortağı olduğum şirketin parası” diye bu düzenleme kapsamında bildir, 30 bin Euro vergiyi öde (Bildirimler TL karşılığı olarak yapılır, vergi TL olarak ödenir), temizlenmiş bu parayı sonra istediğin şekilde kullan. Kimse bu para “Ak mı, kara mı?” diye soramasın…
Yurtiçindeki Türk vatandaşları, varlık barışının anlam ve önemini çok iyi kavramış ki; 7143 sayılı kanun kapsamında yurtdışından 8 milyar TL karşılığı varlık bildirilirken, yurtiçinden 9 milyar TL'lik bir bildirim olmuş.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more