Mehmet Serbes
Mehmet Serbes

Son kararname ile Adana boşaltıldı

Son valiler, Emniyet Müdürleri ve Savcılar Kararnamesi Adana'yı adeta tırpanladı.

Adana'da Vali, Başsavcı ve Emniyet Müdürü başka görev yerlerine atandı.

Bunlardan Emniyet Müdürü Zafer Aktaş İstanbul'a tayin edilirken taltif edildi. Fakat daha küçük illere atanan Vali ve Başsavcı için ne demek lazım?

Vali'den başlayalım.

Mahmut Demirtaş

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 4 yıldır Adana'daydı.  Adana'ya Adıyaman'dan gelmişti.

Vali Demirtaş, Adana'da kaldığı dört yıl içinde il'in tüm sorunlarına hakim oldu. Adana'nın sosyal ve ekonomik yönden kalkınması için neler yapılması gerektiğini araştırdı. Öncelikle Adana'nın potansiyelini araştırdı.

Son yılların önemli göç alan illerinden olan Adana, gittikçe bir işsizliğe doğru sürükleniyordu, bunun üzerine kente yoğun bir Suriyeli göçü yaşanmıştı. Zaten ekonomik yönden gerileyen kent, bir de Suriyelilerin getirdiği yük nedeniyle gittikçe fakirleşiyordu.

Sanayi durma noktasına gelmemişse de ivmesi ciddi biçimde daralmıştı.

Dövizin bu durumu, bu ekonomi politikalar, bu faizlerle sanayide atak yapılamayacağını göre Adana'nın en ciddi iki potansiyelini harekete geçirmek gerekiyordu.

Bunların birincisi tarım ve tarıma bağlı sanayi…

Diğeri ise Türkiye'nin Enerji Üssü inşa etmek üzere yola çıkan Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi idi…

Vali Mahmut Demirtaş, tarım ürünlerinin üretimi ve ihracatı konusunda Adana'ya ciddi bir ivme getirecek olan Tarımsal Organize Bölgesi Sanayi Bölgesi için önemli adımlar attı. Yerler belirlendi, tahsisler yapıldı, planlamalar gerçekleştirildi.  Bu yer yanı başında bir Su Ürünleri Organize Sanayi Tesislerini de beraberinde gündeme getirdi.

Adana'da ihraçlık ürünlerin yanı sıra tarla balıkçılığı da yapılacaktı.

Her iki tesis de şu an her an için hayata geçirilebilir hale getirildiyse bunda Mahmut Demirtaş'ın ciddi payı, lider rolü vardır.

Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi'nde belki şimdiye kadar istenilen tesisleşme sağlanamadı ama buranın da yıllardır en önemli sorunlarından olan arsa tahsisleri ve imar planı sorunu çözüldü. Bu bölge, kurulacak petro kimya, rafineri  ve enerji tesisleri ile Türkiye'nin yeni İzmit'i olmaya aday bir bölge.

Bölgede birçok tesis için de tahsis izinleri çoktan alınmış…

Uzatmayayım bunun gibi başka örnekler de var…

Demek istediğim bütün bunlara vakıf olmak, belli bir zaman ve çalışma alıyor ki bu vali Mahmut Demirtaş'ın 4 yılını almıştır.

Şimdi tam bu işler tava gelmişken hooop diye Vali'yi Mardin'e atıyorsunuz?

Ömer Faruk Yurdagül

Aynı şekilde Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül de görev süresi içinde Adana Yeni Adliye Binası ve Lojmanları ile Yeni Cezaevi için çok çaba harcadı.

Cezaevlerindeki islah programlarını başarılı biçimde uygulayıp, tutukluları, mahkumları hayatın içine katan projeleri başarıyla uygulayan, Türkiye'nin en büyük ve modern yeni cezaevlerini ve Yeni Adliye Binasını bitirme aşamasına gelen Başsavcı da Kırşehir'e atanarak “ödüllendirilmiş” mi oldu?

Evet Adana valisi Mahmut Demirtaş ve Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül'ün suçu ya da eksikleri neydi ki bulundukları büyük illerden daha küçük illere atandılar?

Bunu Adana kamuoyu merak ediyor.

Adana, memnun olduğu iki yöneticinin de atanmasının siyasi olduğunu biliyor ve bu siyasilerden bu gerekçelerin açıklanmasını talep ediyor.

Fakat biliyoruz ki her zamanki gibi sessiz kalacaklar.

Ancak bu arada dedikodu mekanizması konuşmaya devam edecek.

Herkes , her ağız bir şeyler söyleyecek.

Gelenler, Adana'yı tanımak ve tanıtmak için hayli zaman geçirecek. Ve belki onlar da tam Adana'ya yararlı olacakları zaman bundan öncekiler gibi ani bir kararla atanacaklar?

Ne için, neden, hangi amaçla olduğunu kimse bilmeyecek.

Olan yine Adana'nın kayıp yıllarına olacak!..

Adanalılar, Adana'ya “Sahipsiz” diyorlar ya, dedikleri kadar var!..

Zafer Aktaş

Loading...