Sözcü Plus Giriş
NEDİM TÜRKMEN

Sierra Leone Cami Projesi’ne nakit bağış gelirlerden indirilir mi?

9 Şubat 2020

Ülke gündemi borsa gibi anlık değişe dursun, Başkentgaz-Kızılay-Ensar aşkının mürekkebi kurumadan, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mükelleflerin soruları üzerine vermiş olduğu yazılı görüş olan özelgeler arasında Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü'nün 19.07.2019 tarih ve 244206 sayılı özelgesini, hem gündeme uygun hem de beyanname verme ayı olan martın yaklaşmasını da dikkate alarak belki işimize yarar diye düşünerek dikkatlerinize sunuyorum.

Seğmenler Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne kayıtlı gayrimenkul sermaye iradı mükellefi, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı'na 2018 yılında İHH İnsani Yardım Vakfı'na Sierra Leone Cami Projesi için 83 bin TL bağışta bulunduğunu ve bağışa ilişkin banka dekontunun bulunduğunu belirtilerek, söz konusu bağışın tamamını 2018 yılı Gelir Vergisi matrahından indirip indiremeyeceği hususunda görüş talep ediyor.

CAMİYE YOK, ARACILIK EDEN VAKFA VAR

Özelgede, indirimler ile ilgili Gelir Vergisi Kanununun 89'uncu maddesinin ilgili hükümleri hatırlatılmış ve konu ile ilgili 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nin “10.3.2.2 eğitim ve sağlık tesisleri ile dini tesislere ilişkin bağış ve yardımlar” başlıklı bölümündeki;

Düzenlemedeki “ibadethane” ifadesinden, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca ibadethane sayılan yerlerin anlaşılması gerektiği,

Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethanelerin umuma açık olması, inşasının mülki idare amirlerinin iznine istinaden gerçekleştirilmesi, inşa ve faaliyetine devam etmesi için yapılan bağış ve yardımların da yine mülki idare amirlerinin denetiminde gerçekleştirilmesi gerektiği,

Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethanelerin inşası ve/veya faaliyetine devam etmesi amacıyla kurulmuş bulunan vakıf veya derneklere yapılan bağışların, anılan kurumlardan alınan makbuzlara veya bunlar tarafından bankalarda açılan hesaplara yatırıldığına ilişkin alınan banka dekontlarına istinaden kurum kazancından indirim konusu yapılacağı, düzenlemelerine atıf yapmıştır.

Başkanlık, “Sierra Leone Cami'nin mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 89'uncu maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi hükmü uyarınca, 04.04.2011 tarih ve 1799 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti tanınan İHH İnsani Yardım Vakfı'nın banka hesabına Sierra Leone Cami Projesi için yatırılan nakdi bağış ve yardımların Gelir Vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilecek gelirin yüzde 5'ine kadar olan kısmı, harcamanın yapıldığı yılda indirim konusu yapılabilecektir” şeklinde görüşünü mükellefe iletmiş.

VERGİ ÖDEME, HAYIR YAP

Türk vergi sisteminde bağış ve yardımların vergi matrahından düşülmesiyle ilgili düzenlemeleri tekrar ele almanın zamanı geldi de geçiyor diye düşünüyorum. “Vergi mükelleflerine devlete vergi ödeme, vakıflara derneklere bağış yap” düşüncesi pompalanıyor. Yapılan yardımların denetimsiz vakıflara, derneklere. kuruluşlara gitmesi üzerinde durulmuyor. Gelir ve Kurumlar Vergisi toplayamayan devlet, adaletsiz dolaylı vergilerle tüketiciyi ezmeye devam ediyor.

Hayır yapmak isteyen, vergilendirilmiş kazancını hiçbir sınırlama olmaksızın her zaman hayır kurumlarına bağışlayabilir. (Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'na takılmamak şartı ile) yaptığınız bağışı vergi matrahından düşmeniz durumunda, bu bağışın İslam dininin kast ettiği bir bağış olmadığı aşikardır. Gerçi benim bu konuda Diyanet varken fetva vermem doğru değil ama.

ABD tam da bu konu ile ilgili Haziran 2019'da çok önemli değişiklikler yaptı.

Merkez bankaları sistemi, hayırsever devlet fonlarına bağış yapmak için vergi indirimlerini engelliyor.

Vergi Kesintileri ve İş Yasası, vergi mükelleflerinin eyaletlerini, yerel vergilerinden düşebilmeleri için 10 bin dolarlık bir sınır uyguladı ve bu da bazı eyaletleri hayır fonları oluşturmaya itti.

Hazine ve ABD Gelir İdaresi, bu geçici çözümlerle başa çıkmak için büyük kurallar yayınladı ve büyük ölçüde mavi devletlerin yeni hayır fonlarına son verdi.

Yönetmelik ayrıca 33 eyalette önceden mevcut olan hayır amaçlı vergi kredi programlarını da azaltmakta.

“Biz Amerika'dan zengin miyiz” diye soranlara duyurulur.