Yaşamdan yansımalar

Ortamın niteliği ve günün koşulları nedeniyle değişikler gösteren yaşamımız, elimizde olmayan durumlardan etkilenmekte, umduklarımızla bulduklarımız arasındaki aykırılık ve çelişkiler her gün giderek büyümektedir. Yetişmenin ve eğitimin ördüğü toplumsal doku, kimi olumsuzluklarla savaşarak kendi soylu yapısını korumak zorundadır. Bu konuda bireylere, yurttaşlara büyük sorumluluk düşmektedir. İnsanlık gerekleri, yurttaşlık nitelikleri, yaşamın başlıca dayanağı ve amacı olarak benimsenmedikçe sorunların artması, yaygınlaşması ve çözüm güçlüğü kaçınılmazdır.

Ulusal yapımızı gölgeleyen bireysel-kişisel tutum ve davranışlar, özellikle siyasal alandaki karşıtlıklar ve ayrılıklarla büyümekte, ulusal birliği sarsacak olumsuzluklara kapı açmaktadır. Partizanlığın giderek kabalaşıp sertleşerek zararlarını artırdığı bir alacakaranlık dönem yaşadığımızı görmeliyiz. Ulusal birliği önemsemeyen zararlı partizanların neden olduğu kötülükler, yıkımlar, düzeltilmesi güç, hatta olanaksız bozulmalardır. Siyasal alanda kötüleşen durum, öbür alanları da etkilemekte, eğitimden aile düzenine uzanan bir kara çizgiyi göstermektedir.

Cumhuriyet gazetesinin 20 Eylûl 2020 günlü sayısının 12. sayfasında Örsan K. ÖYMEN, ülkemizin yitirdiği kazanımlarının nasıl yitirilerek kötüye gidildiğini anlatıyordu. “Diyanet İşleri Başkanlığındaki lâiklik karşıtı kadrolaşmayla halifelik benzeri bir makam oluştuğuna, Öğrenim Birliği Yasası'nın delindiğine, Atatürk' ün aydınlanma devrimlerinin çökertildiğine” değiniyordu. Devrim ve devrimci niteliği için vurgulamaları da konunun günümüzdeki durumuna ilişkin gerçekçi değinilerdi.

Aynı görüşlerdeyiz. Dilimiz bizim özümüzdür. Açıkça vurgulayarak, gerçekleri açıklayıp savunmayı görev bilerek tutumumuzu düzenliyoruz. Ortamın sisini de gözeterek yazıyoruz. Değişik durumlar, sorunlar ve sorumlular bağlamında değinilecek çok şeyler bulunmasına karşın düş ve umut kırıcı görülmemek için kimilerine değinmekle yetiniyoruz. Yaşamımızı tam karartmasa bile gölgeleyen olumsuzlukların çoğu siyasal kaynaklı yönetim uygulamalarından gelmektedir. Solculuğu kural tanımazlığın, saygısızlığın, anarşinin ve saldırının dayanağı durumuna getiren kendini bilmez karışık ve karıştırıcılar kendilerine katılmayan herkese karşıdırlar. Toplumu bölmek, ilkelere ve amaçlara karşı çıkarak kendilerinden sözettirmek isteyen kimi bilinçsizlerdir. Toplumsal barışın ve ulusal dayanışmanın zararlıları şımarık sözde aydınlardır. Bilgi, bilinç, terbiye, yaşamın gerçek ışıklarıdır.

Loading...