31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerinde AKP’den Bağlar Belediye Başkanı seçilen Hüseyin Beyoğlu’nun adı göreve geldiği günden bugüne kadar birçok usulsüz işlem, rüşvet, irtikâp ve yolsuzlukla gündeme geldi...

Beyoğlu’nun son olarak Bağlar Belediyesi mülki sınırları içinde yer alan ve dönümü milyonlarla ifade edilen mali değeri yüksek imarlı, ifrazlı arazileri sözde takas adı altında mali değeri olmayan ve tapu kayıtlarında susuz tarla görünen arazilerle takas ettiğine dair CİMER ve İçişleri Bakanlığı'na ihbarlar gitti.

Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde yapılan şikâyetlerin neredeyse tamamı işleme alınmayınca bu durum Hüseyin Beyoğlu’nu daha da cesaretlendirdi ve toplam 12 farklı ada ve parselde yer alan arazilerle ilgili usule ve gerçeğe aykırı hileli işlemler yaparak kamuyu milyonlarca liralık zarara uğrattı. 

SOYLU GİTTİ YERLİKAYA DÜĞMEYE BASTI

14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra kabine değişikliği ile Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanlığı görevine getirilmesiyle birlikte Hüseyin Beyoğlu ile ilgili ihbar ve şikâyetlerde mercek altına alındı.

İçişleri Bakanlığı’nın 10.11.2023 tarihli (21-35) 99 sayılı onayı ile Mülkiye Başmüfettişliği Teftiş Kurulu Başkanlığının (21-35) 1525 sayılı görev emri ile Diyarbakır’a 28 Kasım 2023 günü gönderilen Mülkiye Başmüfettişleri, Hüseyin Beyoğlu’nun hileli arsa takaslarıyla ilgili şikâyete konu ihbar evraklarını tek tek incelemeye aldı. 

ŞEHİRDEKİ ARSAYI 30 KİLOMETRE UZAKTAKİ TARLA İLE TAKAS ETTİ

Yapılan araştırma inceleme, dinlenen tanık ifadelerine göre Hüseyin Beyoğlu’nun Bağlar Belediyesi'ne ait 12 farklı ada ve parseldeki imarlı arazilerin, satışı, devri ve merkeze bağlı köylerdeki değersiz tarlarla takas yoluyla usule aykırı işlemlerle haksız maddi menfaat temin edildiğini belirledi.

Bunlardan birinin de Diyarbakır’a 30 kilometre uzaklıktaki merkez Zoğa köyünde tepelik bir alanda yer alan 185 nolu parseldeki 7.409 metrekare, Hashavar köyündeki 172 ada 3 No’lu parselde kayıtlı 885,63 metrekare, 172 ada z4 numaralı parselde kayıtlı 2.525,93 metrekare, Bağcılar Mahallesi 4646 ada ve 5 No’lu parselde kayıtlı bulunan 3.513 metrekare arazilerin Diyarbakır kent merkezindeki ticari ve konut imarlı ifrazı yapılmış ve mali değeri milyonlarla ifade edilen arsalarla takas edildiği ortaya çıktı.

Beyoğlu’nun önümüzdeki 30 yıl sonra bile imara açılmayacak bir lokasyonda yer alan kıraç tarlaları imarlı arsa ile takas ederek haksız menfaat sağladığı mülkiye müfettişlerinin de raporlarına yansıdı.

Bu işlemlerin de yerine getirilirken yine kent merkezinde faaliyet yürüten emlakçıların sahte ıslak imzaları ve kaşelerinin kullanılarak yerine getirildiği tespit edildi.

DAHA NELER NELER?

Mülkiye Müfettişleri ve MASAK raporlarına göre Hüseyin Beyoğlu’nun 5 yıllık görev süreci boyunca rüşvet, irtikap, ilaheye fesat karıştırmak, görevi kötüye kullanmak, haksız menfaat temin etmek gibi birçok usulsüz işlemleri yer alıyor.

Beyoğlu, 25 milyonluk asfalt ihalesini 87 milyona Aziz İhsan Aktaş’a ait firmaya vermişti. Bu ihaleye giden 4 firmanın da Aktaş’a ait grup firma oldukları ortaya çıkmıştı.

Yine araç kiralama işinde de adrese teslim ihale yapan Beyoğlu, merkeze bağlı bir köydeki 850 dönümlük tarlayı da imara açma sözüyle arazi sahibinin iki adet plazasını 10’da 1 fiyatına satın alarak iki ayrı Bankanın bölge Müdürlüklerine kiraya vermişti.

Beyoğlu’nun Belediye Başkan Yardımcısı yaptığı Deniz Gürdeğir’in Milli Eğitim Müdürlüğünde vasıfsız bir memur olmasına rağmen güncel rakamla 9 kilo külçe altın, 120 bin dolar karşılığına tekabül eden 30 milyon lira parası banka hesaplarında ortaya çıkmış ve MASAK tarafından şüpheli görülen hesap dondurularak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu.