Gadir-i Hum Bayramı, İslam dünyasında özellikle Şii Müslümanlar tarafından kutlanan kutlanıyor. Gadir-i Hum Bayramı, Hz. Muhammed'in son hac yolculuğundan dönerken Gadir-i Hum denilen bir yerde verdiği bir hutbe ile ilgisi bulunuyor.

GADİR-İ HUM BAYRAMI NEDİR?

632 yılında Hz. Muhammed, Veda Hacı dönüşünde Gadir-i Hum denilen bir bölgede konaklamıştır.

Burada yaklaşık 120.000 kişilik bir kalabalığa hitap etmiştir.

Konuşmasında Hz. Ali'yi kendisinden sonra halefi olarak ilan etmiştir.

"Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır" buyurmuştur.

GADİR-İ HUM BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR?

Şii inancında yer alan Gadir-i Hum Bayramı, Şii Müslümanlar tarafından Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı’na ilâveten Hicrî takvime göre Zilhicce Ayı’nın On Sekizinci günü üçüncü bir bayram olarak kutlanmaktadır.

GADİR HUM BAYRAMI’NDA NELER YAPILIR?

Gadir Hum Bayramı Alevi itikadına göre en büyük bayramdır. Gadir Hum olayında Peygamber Efendimizin Hz. Ali’ye kendisinin halefi olarak tayin olduğu gün olarak ilan eden Aleviler, bugünü bazı ibadetler ile geçirirler. Gadir Hum Bayramı’nda başlıca yapılması tavsiye edilenler; oruç tutmak, gusül almak, Hz. Ali’yi ziyaret etmek, Seyyid İbn Tavus'un “İkbal” adlı kitabında Resulullah'tan rivayet ettiği sığınma duasını okumak, Nubde Duasını okumak, gusledip öğleye yarım saat kala iki rekat namaz kılmak (her rekatta 1 defa “Fatiha” suresi 10 defa “İhlas” suresi, 10 “Ayete'l Kürsü” ve 10 defa da “Kadir” suresi okunur), Mümin kardeşlerin birbirlerini görünce yekdiğerini şu şekilde tebrik etmeleri: “Bizim Emirilmüminin ve Ehlibeyt imamlarının velayetine sarılanlardan eden Allah'a hamdolsun.”, 100 Defa “Dinin kemalini ve nimetinin tamamlanmasını Emirilmüminin Ali bin Ebu Talib'in velayeti kılan Allah'a hamdolsun.” demek.