Anadolu’nun tarihini barındıran Ayasuluk Tepesi

Ayasuluk Tepesi, İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan önemli bir höyük.

Anadolu’nun tarihini barındıran Ayasuluk Tepesi

Bölgedeki geniş araştırmalar öncesinde Efes Antik Kenti’nin, MÖ 1050 yıllarında Yunanistan’dan gelen göçmenler tarafından kurulduğu düşünülüyordu.

Foto: Shutterstock

Ancak özellikle Ayasuluk Tepesi’nde ve Çukuriçi Höyüğü’nde yapılan kazılar, yakın civarda günümüzden 8 bin yıl öncesinden itibaren Neolitik yerleşmeler olduğunu ortaya çıkardı.

Foto: Shutterstock

Yine aynı kazılar, Efes’in Erken Tunç Çağı’nda kurulduğu ve Ayasuluk Tepesi’nin daha da eskiye dayanan ilk Efes yerleşmelerinden biri olduğunu ortaya koymuştu.

Foto: Shutterstock

Diğer yandan, Hitit Dönemi’nde Batı Anadolu’da İmparatorluk’a bağlı Arzava – Mira Krallıkları’nın başkenti olan Apasas’ın da Ayasuluk Tepesi olduğu kesinleşmiş gibi.

Foto: Shutterstock

Helenistik ve Roma Dönemleri’nde Efes’te gelişen kentin Bizans Dönemi’nde yeniden Ayasuluk Tepesi’ne geldiği, 1330 yılında Türkler tarafından alındığı ve Aydınoğulları Beyliği’nin başkentliğini yaptığı bilinen bu yerleşim, 16. yüzyıldan itibaren daralmaya başlamış.

Foto: Shutterstock

Ayasuluk Tepesi'nin en yüksek yerine inşa edilmiş olan iç kale Selçuk İlçesi'nin başına konulmuş bir taç gibi görünmekte.

Foto: Shutterstock

İçinde cami ve sarnıç kalıntıları da bulunan kalenin halen ayakta duran duvarları Bizans, Aydınoğulları ve Osmanlı dönemlerine ait.

Foto: Shutterstock

Ayasuluk Tepesi’ndeki önemli tarihi yapılar arasında St. Jean Bazilikası da bulunuyor.

Foto: Shutterstock

St. Jean’ın mezarı üstüne Bizans İmparatoru Justinianus tarafından M.S. 1. yüzyılda inşa ettirilen St. Jean (Aziz Yahya) Kilisesi, dönemin en büyük yapılarından biri.

Foto: Shutterstock

Altı kubbeli kilisenin merkez kısmında St. Jean’ın mezarı bulunuyor. Kubbesi 12 sütunla desteklenen kilisede, M.S 4.yüzyıla tarihlenen bir vaftizhane de yer alıyor.

Foto: Shutterstock

Bazilikanın kapısı da özel bir ilgiyi hak ediyor.

Foto: Shutterstock

Haç planlı ve 130×65 m boyutlarındaki bu kilise, Efes'te Artemis Tapınağı'ndan sonra inşa edilmiş en büyük dini yapı olma özelliğine sahip.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Loading...