Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde görülen dava karara bağlandı.

Mahkeme kararında, 2022 yılında piyasaya çıkan kitapta bilirkişi raporlarıyla intihal tespit edildiğini belirterek, Sinan Yağmur'un 20 bin lira maddi tazminat ödemesine karar verdi.

Davanın önceki duruşmasında ise kitabın yeniden basımının, yayımlanmasının, dağıtımının engellemesine, basılan kitapların toplatılmasına, mahkeme kararının ulusal çapta yayın yapan en yüksek tirajlı gazetede yayımlanmasına karar verilmişti.

ALINTI KURALLARINA UYMAMIŞTI

Yazar ve müzisyen Bayram Bilge Tokel'in avukatı dava dilekçesinde müvekkilinin 1999'da yayımlanan 'Neşet Ertaş Kitabı' isimli eserinin ünlü halk ozanı hakkında yazılan ilk eser olduğunu, toplam yedi baskı yaptığını, İngilizceye çevrilerek Bilkent Üniversitesi'nde ders kitabı olarak okutulduğunu belirtmişti.

Yağmur'un, kitabında 'Neşet Ertaş Kitabı'ndan alıntılar yaptığı ve alıntı kuralına uymadığı iddiası da bilirkişi heyetince iki kitap incelenerek değerlendirilmişti.

Bilirkişi heyeti raporunda "davalıya ait kitabın içeriğinde yer alan davacıya ait kısımların, maksadın haklı göstereceği sınırın ötesinde olduğu" ifade edilmişti.

Sinan Yağmur'un kitabında metin içindeki bilgileri nereden aldığına ilişkin bir kaynakça kullanmadığı ve kitabın sonunda da Bayram Bilge Tokel'in kaynak gösterilmediği vurgulanmıştı.