Şişli'nin Eskişehir, Yayla ve Paşa mahallelerinde bulunan 3 hazine arazisi için İBB Meclisi’nde 2022 yılında yapılan plan değişikliklerinin hukuka aykırı olduğunu savunan  İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından iptal istemi ile 3 ayrı dava açıldı.

Davacı Milli Emlak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı. Planlara itiraz edildiği tarihte bakan Murat Kurum idi. Kurum 2018-2023 yılları arasında bakanlık yaptıktan sonra 2023'te milletvekili seçilmiş, 2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı olarak girdiği seçimi ise kaybetmişti. İBB Başkanlığı’nı kaybeden Kurum dün tekrar aynı bakanlığa getirildi.

"ACİL TOPLANMA ALANI OLARAK DA KULLANILIR"

Kurum döneminde açılan davalardan biri Şişli Eskişehir Mahallesi’ndeki hazine arazisinin İBB Meclisi tarafından park ve yeşil alan ilan edilmesine karşıydı. Davaya bakan İstanbul 8. İdare Mahkemesi, plan değişikliğinin bölgede açık alan oluşturulmasına katkı sunduğunu, kentin nefes alabilirliğini arttıracağını vurgulandı.

Bölgede yoğun bir yapılaşma olduğuna da dikkat çekilerek parselin konut ve ticaret gibi farklı bir fonksiyonda değerlendirilmesi durumunda donatı kaybı oluşacağı ve kamusal faydanın azalacağı belirtildi. Parsel özelinde belirlenen park ve yeşil alan kararının afet durumlarında acil toplanma ve barınma alanı olarak kullanılabilirliğinin olduğu da dikkate alındığında plan değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve mevzuata uygun olduğu sonucuna varıldı.

Bakanlığın açtığı dava 15 Mayıs 2024 tarihinde oybirliği ile reddedildi. Yayla Mahallesi’nde hazine arazisinin “belediye hizmet alanı” ilan edilmesine, Paşa Mahallesi’ndeki hazine arazisine de park ve yeşil alan fonksiyonu verilmesine karşı açılan davalara da İstanbul 8.İdare Mahkemesi baktı. Mahkeme aynı gerekçelerle bu iki davayı da reddetti.