Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi, Genel Kurul'da da görüşülmeye başlandı. Öğretmenlik Meslek Kanunu, Öğretmenlerin hak ve sorumlulukları ile öğretmene yönelik şiddete kadar birçok düzenlemeyi içeriyor. 

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR?

Öğretmenlik Meslek Kanunu, eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarında ilerlemelerini düzenliyor. 

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenliği kariyer meslek olarak tanımlayan, mesleki gelişimleri ile hem kariyer basamağı sunan hem de özlük haklarının iyileştirilmesini sağlıyor.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU MADDELERİ NELER?

Öğretmenlik meslek kanunu içerisinde yer alan maddelerin bazıları şu şekilde;

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlerin seçilmeleri, yetiştirilmeleri, atamaları, hakları, ödev ve sorumlulukları, ödül ve cezaları, kariyer basamaklarında ilerlemeleri düzenlenmektedir. 

Öğretmen adaylarının mesleğe hazırlanması, göreve yeni atanan öğretmenlerin mesleğe uyumu, öğretmen, yönetici ve diğer personelin mesleki gelişimi, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmeleri için eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla Milli Eğitim Akademisi kurulması teklif edilmiştir. Öğretmenlik mesleğine ilişkin diğer hususlarla Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması, görevleri ve teşkilat yapısına ilişkin hususların düzenlenmesi amaçlanmıştır. 

Kariyer basamaklarında ilerlemede sınav ve mesleki çalışmalar şartı kaldırılıyor, uzman öğretmenlik için en az 10, başöğretmenlik için ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmetin bulunması, kademe ilerleme cezasının bulunmaması, akademi tarafından verilen eğitim programlarının tamamlanması şartı yeterli kabul ediliyor. 

Kanunun yürürlüğe gireceği tarihte görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenlere öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte 20 yıllık çalışma süresini tamamlamaları halinde doğrudan başöğretmen unvan için başvuruda bulunabilmelerine imkan sağlanıyor.

Kanun ile birlikte eğitim çalışanlarına yönelik şiddet cezaları arttırılacak. Cezaların yarı oranında artırılması, hapis cezasının ertelenmesi hükümlerinin uygulanmaması, görevleri sebebiyle öğretmenlere karşı işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama sebebi haline getirilmesi düzenlenmiştir.

Öğretmen adaylarına eğitim süreleri boyunca her ay 18 bin 650 ek gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılacak.

Başarılı olan herkes başka hiçbir şart aranmaksızın puan üstünlüğü ve tercihlerine göre atanacaktır.

Eğitim kurumu müdürü veya müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecek adaylar, Milli Eğitim Akademisi tarafından düzenlenen yönetici yetiştirme programına alınacak. Bu programa katılacak yönetici adayları yazılı ve/veya sözlü sınavlardan 60 ve üzerinde puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre belirlenecek. Yazılı ve sözlü sınavın birlikte yapılması halinde başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak tespit edilecek.