Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapıldığı 2023 yılında ‘yerli doğalgaz bulduk’ denilerek müjdesi verilen, daha sonra da bir yıl bedava kullandırılan ‘yerli ve milli’ doğalgazın BOTAŞ tarafından yurt dışından ithal edildiği resmen belgelendi.

AKP milletvekillerinin TBMM’ye getirdiği torba yasa teklifinin ‘etki analizi’ raporunda yer alan bilgilere göre, BOTAŞ’ın (Boru Hatlarıyla Petrol Taşıma A.Ş) ithal ettiği doğalgaz, ‘yerli ve milli’ denilerek zengin-fakir ayrımı yapılmadan bedava kullandırılması sonucu 232.6 milyar liralık zarar oluştu.

Oluşan zarar ‘görev zararı’ adı altında Hazine’ye, yani halka fatura edildi.

Hazine zararı karşılayabilmek için hem bütçe kaynaklarını kullanacak hem de devasa borçlanmalar yaparak yüklü faiz ödemek zorunda kalacak.

Etki analizi raporunda, Türkiye’nin enerjide net ithalatçı olduğu, fiyatı dışarıda belirlenen doğal gaz fiyatlarının aşırı yükselmesinin BOTAŞ’ın mali yapısını zorladığı, sonuçta ithal edilen doğal gazın KDV’sinin ödenemediği ve toplam borcun 181.3 milyar liraya ulaştığı belirtildi.

Buna karşılık ‘yerli ve milli’ denilerek bir yıl boyunca bedava dağıtılan doğal gaz nedeniyle BOTAŞ’ın Hazine’den 232.6 milyar TL tutarında alacağı oluştuğu bilgisi verildi.

Yasa teklifiyle, BOTAŞ’ın borcuna karşılık, seçim nedeniyle bedava dağıtılan doğal gaz kullanımından kaynaklanan Hazine borcunun mahsuplaştırılacağı belirtildi.

İŞTE 232.6 MİLYARLIK FATURANIN NEDENİ

İktidar 2023 seçimleri öncesinde, geçmiş seçim dönemlerinde olduğu gibi yine doğal gaz müjdesi verdi.

Rekor düzeyde bulunduğu iddia edilen yerli ve milli doğalgazın halka bir yıl boyunca bedava dağıtılacağı iktidar tarafından açıklanıp iki ayrı Cumhurbaşkanlığı kararı çıkarıldı.

İlk kararla 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında kullanılan doğal gaz ‘bedava’ yapıldı.

İkinci kararla da 24 Nisan 2023’ten 1 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki yaklaş 1 yıl boyunca kullanılan 25 Sm3’e kadar doğal gaz ücretsiz yapıldı.

Bu iki kararın toplam faturasının 35.6 milyarlık geçmişten gelen maliyetle birlikte toplamda 232.6 milyar lira olduğu resmen ilan edildi.