Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK), 27 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantının özetini yayımlandı.

Toplantıda küresel ekonomi, parasal ve finansal koşullar, talep ve üretim ile enflasyon gelişmeleri detaylı bir şekilde ele alındı.

Özette, "Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmakta" ifadeleri yer alırken, talebin enflasyon raporunda öngörülen ölçüde yavaşlamıyor olabileceği değerlendirildi.

TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit tuttuğu geçen haftaki Para Politikası Kurulu toplantısının özetlerinde şu bilgiler yer aldı

*Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir.

*Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşladığını teyit etmekte.

*Daha yakın döneme ilişkin göstergelerle birlikte tüketim göstergelerine bir bütün olarak bakıldığında, talebin enflasyon raporunda öngörülen ölçüde yavaşlamıyor olabileceği değerlendirilmekte.

*Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmakta.

*Yakın dönem tüketici enflasyonu gerçekleşmeleri dikkate alındığında, belirli hizmet kalemlerinde enflasyonun bir süre daha yüksek seyretme riski bulunmakta.

*Eğitim hizmetleri enflasyonunda Eylül'de özel üniversite ücretlerine bağlı fiyat ayarlamalarının etkisinin hissedileceği not edilmeli.

*Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyati adımlarla desteklenecek.