SAS ve Coleman Parkes Research şirketleri tarafından yapılan araştırmalara göre, işletmelerin ve organizasyonların üretken yapay zekâ (Generative AI) kullanımı artıyor.

Araştırmalarda, üretken yapay zekâ kullanımında Çin zirvede yer alıyor. Çin'deki kuruluşların yüzde 83'ü, iş yerlerinde üretken yapay zekâyı kullandığını belirtiyor. Listede 2. sırayı ise yüzde 70'lik kullanım oranı ile Birleşik Krallık alırken, yüzde 65 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 3. ve yüzde 63 ile Avustralya 4. sırada bulunuyor.

Yapay zekânın tam anlamıyla işletmelere entegre edilmesinde ise ABD, Çin'in önünde yer alıyor. ABD listede yüzde 24 ile ilk sırada bulunurken, onu yüzde 19 ile Çin ve yüzde 11 ile Birleşik Krallık takip ediyor. Bölgeler bazında bakıldığında Kuzey Amerika yüzde 20, Asya-Pasifik yüzde 10, Latin Amerika yüzde 8, Kuzey Avrupa yüzde 7 ve Güney Batı ve Doğu Avrupa yüzde 7 ile üretken yapay zekayı tam anlamıyla en çok kullanan bölgeler olarak sıralanıyor. 

EN ÇOK BANKACILIK SEKTÖRÜ KULLANIYOR

Üretken yapay zekâyı tam anlamıyla uygulayan sektörler arasında bankacılık yüzde 17 ile zirvede yer alırken, telekomünikasyon ve haberleşme yüzde 15, sigorta yüzde 11, yaşam bilimleri yüzde 11, profesyonel hizmetler yüzde 11, perakende yüzde 10, kamu sektörü yüzde 9, sağlık yüzde 9, üretim yüzde 7 ve enerji yüzde 6 oranıyla öne çıkıyor.

Öte yandan, araştırmaya göre en büyük sorunlardan bir tanesi olarak üretken yapay zekanın tam anlaşılmaması ön plana çıkıyor. 10 yöneticiden 9'u üretken yapay zekâyı tam anlamadığını ve gelecek potansiyeli konusunda tam bilgi sahibi olmadığını belirtirken, yöneticilerin sadece yüzde 9'u kuruluşlarının yapay zekâyı benimseme stratejileri konusunda bilgi sahibi olduklarını ifade ediyor. Üretken yapay zekâyı anlamada yaşanan sorunlara rağmen kuruluşların yüzde 75'i önümüzdeki mali yılda üretken yapay zekaya yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Üretken yapay zekâyı halihazırda uygulayan şirketler arasında yapılan ankete göre, firmalar, üretken yapay zekâ sayesinde çalışan deneyimi ve memnuniyetinde yüzde 89 iyileşme, operasyonel maliyetlerde yüzde 82 tasarruf ve müşteri sadakatinde yüzde 82 artış olduğunu bildirdi. 

McKinsey'in 2023 raporuna göre de üretken yapay zekânın küresel ekonomiye yıllık 2,6 trilyon dolardan 4,4 trilyon dolara kadar katkı sağlayabileceği öngörülüyor. Bu rakam, Birleşik Krallık'ın 2021 yılındaki gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) eş değer konumda bulunuyor.