Bugünün 15 - 29 yaş arasını kapsayan Z kuşağı sık sık araştırmaların konusu. Bu yeni kuşağın davranışları, alışkanlıkları, hayata bakışları geleceği şekillendirirken hayalleri ve hayattan beklentileri de merak konusu.

Yakın zamanda yapılan yeni bir araştırma da Z kuşağının hayalleri ve geleceği ile ilgili umutsuzluğu gözler önüne serdi. Araştırmaya göre; Z kuşağı yetişkinlerinin yüzde 60'ı bir ev sahibi olamayacaklarından endişe ediyor.

GELECEK KONUSUNDA İYİMSER DEĞİLLER

Clever Real Estate şirketinin bin kişi ile yaptığı yeni bir ankete göre, Z kuşağının hemen hemen tüm üyeleri (yüzde 93) bir ev sahibi olmak istiyor, ancak çoğunluk (yüzde 60) bunun asla olamayacağından endişe ediyor. Katılımcıların yüzde 98'i ezici bir oranda ev sahibi olma konusunda engellerle karşı karşıya olduklarını söylüyor.

Clever'a göre en büyük endişeler mali konular üzerinde yoğunlaşıyor. Ankete katılanların yüzde 54'ü ev almaya parasının yetmeyeceğini, yüzde 48'i ev sahibi olmanın beklenmedik veya gizli maliyetleri olacağını düşünüyor.

Araştırmacılar raporlarında şunları yazdı: "Görünüşe göre, Z kuşağı alıcılarının yalnızca yüzde 18'i şu anda bir ev satın almaya gücü yettiğini söylüyor ve çok azı gelecek beklentileri konusunda iyimser hissediyor."

KALİTEDEN TAVİZ VERİYORLAR

Ayrıca yüksek faiz oranları ve satılık evlerin azlığının da bu sorunları pekiştirdiğine dikkat çekiyorlar. Araştırmacılar, olasılıkların kendilerine karşı olduğunu düşündüklerini, bu yüzden de ankete katılanların çoğunluğunun bir tapu sahibi olmak için kaliteden taviz vereceklerini dikkat çekiyor: "Yüzde 56'sı asbestli bir konut satın alacaklarını, yüzde 54'ü ise merkezi klima ya da ısıtması olmayan bir konut satın alacaklarını söyledi."

Ev konusundaki umutsuzluklarına rağmen araştırmada bu neslin, ev sahibi olmayı her şeyden önce önceliklendirmediği; yüzde 51'inin istikrarlı istihdama öncelik vermeyi tercih etiği ve yüzde 48'inin kariyerini geliştirmeyi bir yer satın almaktan üstün tuttuğu da dikkat çeken sonuçlardan biri.