Şehit Nedir

Şehit, Arapça bir kelime olup kutsal bir ülkü, din veya inan uğruna kendini feda edenlere verilen isimdir ve şehit olma eylemine de “şehadet” denir. Şehit ve şehitlik kavramları çeşitli dinlerde farklı şekillerde görümektedir. Örneğin Türkiye yani kültürümüzde şehitli kavramları anlamca genişlemiştir. Sadece din değil vatanı ve milletti savunma yolunda ölenlere de şehit denilmektedir ki görev başında hayatını kaybeden askerler resmi olarak şehit kabul edilirler. Bunun yanında terörist saldırı sonucu hayatını kaybeden eğitim, sağlık güvenlik görevlileri vb. manen şehit olarak kabul edilmektedir.

RESMİ OLARAK KİMLER ŞEHİT SAYILMAKTADIR?

Milli Savunma Bakanlığı’nın Şehitlik Yönergesi’ ne göreşu kişiler şehit olarak sayılmaktadır.

 • Fiilen ateş altında ölenler,
 • Harpte yaralanıp tedavi sırasında ölenler,
 • İç güvenlik görevlerinde veya terör ve anarşi ile mücadelede ölenler,
 • İç güvenlik görevinde yaralanıp tedavi sırasında ölenler,
 • Eğitim ya da tatbikat yapan askerlerden görev sırasında veya görev yerinden ayrıldıktan sonra meydana gelen olayda ölenler,
 • Görev sırasında yaralanıp da sonradan bu yaranın sebep ve tesiriyle ölenler,
 • Kaçakçılığın men ve takibinde çatışmada ölenler,
 • Sınır emniyet hizmetlerinde iken silahlı çatışmada ölenler,
 • Sınır emniyet hizmetine yönelik faaliyetler sırasında kaza ve olaylarda ölenler,
 • Aileleri istediği takdirde; ölen savunma bakanları, orgeneraller ve oramiraller,
 • TSK mensubu ve ayrılanlardan asker olmaları nedeniyle teröre maruz kalmaları sonucu ölenler,
 • Herhangi bir askeri tesisin afetlere maruz kalması sonucu ölenler,
 • Vazifeli olarak askeri uçak veya helikopter, gemi ve denizaltının herhangi bir sebep ile düşmesi, batması, infilak etmesi sonucu ölenler,
 • Görev için yurt dışında bulunan TSK personelinden; bu görevlerinden dolayı maruz kaldıkları tedhiş veya suikast sonucu ölenler.

ŞEHADET BELGESİ KİME VERİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı Şehitlik Yönergesinin 2’inci Bölüm 8’inci Maddesine göre; Şehit personelin bekar ise anne veya babasına ( anne ve baba boşanmış ise her ikisine),evli ise ayrıca eşine şehadet belgesi verilir.

ŞEHİT KELİMESİNİN ETİMOLOJİSİ

TDK’da da belirtildiği üzere şehit kelimesi Arapça kökenlidir ve “tanık” anlamına gelir. Şehit kelimesi Türçede yaygın olarak kullanılırken “tanıklık” anlamında “şehadet” kelimesinin kullanımı çok azalmıştır.

İSLAMDA ŞEHİT

Şehit İslamiyette Allah yolunda yaşamını yitirmiş müslümanlara verilen siim ve aynı zamanda bir mertebedir.  Kur’an’da şehitlik mertebesine ulaşmış kimselerin kurtuluşa erdiği, ahiretteki makamlarının diğer insanlardan üstün olacağı belirtilir.

Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. (Bakara Suresi: 154)

HRİSTİYANLIKTA ŞEHİT

Hıristiyanlık dininde şehit ve şehitlik kavramı İslamiyete göre farklıdır. Savaşta ölenler değil inancı nedeniyle zulum görüp öldürülenlere şehit denmektedir. Bu nedenle Hristiyanlıkta bir kısmı azizlik mertebesine yükseltilen şehitlerin çoğunluğu Roma İmparatorluğunda Hristiyanlığın yeni yayılmaya başladığı dönemde ölen Hristiyanlardır.

Şehi̇t Haberleri