Montrö sözleşmesiyle ilgili açıklama yapan 104 emekli amiral, "Montrö, Türkiye’nin II. Dünya Savaşında tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye’nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına, masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİ METNİ

*Son zamanlarda gerek Kanal İstanbul, gerekse Uluslararası Antlaşmaların iptali yetkisi kapsamında Montrö Sözleşmesi'nin tartışmaya açılması endişe ile karşılanmaktadır.

*Türk Boğazları, dünyanın en önemli suyollarından biri olup, tarih boyunca çok uluslu antlaşmalara göre yönetilmiştir. Bu antlaşmaların sonuncusu ve Türkiye'nin haklarını en iyi şekilde koruyan Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir.

*Montrö, Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin güvenliğinin temel belgesi olup Karadeniz'i barış denizi yapan sözleşmedir. Montrö, Türkiye'nin herhangi bir savaşta, savaşan taraflardan birinin yanında istemeden savaşa girmesini önleyen bir sözleşmedir.

*Montrö, Türkiye'nin II. Dünya Savaşında tarafsızlığını korumasına imkân yaratmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle, Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına, masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz.

*Diğer taraftan; son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan kabul edilemez nitelikteki bazı görüntüler, haber ve tartışmalar ömrünü bu mesleğe adamış bizler için çok derin bir üzüntü kaynağı olmuştur.

*TSK ve özellikle Deniz Kuvvetlerimiz son yıllarda; çok bilinçli bir FETÖ saldırısı yaşamış ve çok değerli kadrolarını bu hain kumpaslara kurban vermiştir. Bu kumpaslardan çıkarılacak en önemli ders; TSK'nin, anayasanın değişmez, değiştirilmesi teklif edilemez temel değerlerini titizlikle sürdürmesi zaruretidir.

*Bu gerekçelerle, TSK ve Deniz Kuvvetlerimizi bu değerlerin dışına çıkmış, Atatürk’ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabalarını kınıyor ve tüm varlığımızla karşı çıkıyoruz.

*Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir. Türk Milletinin bağrından çıkan şanlı bir geçmişe sahip, Ana ve Mavi Vatan'ın koruyucusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yetiştirilmesi elzemdir.

*Ülkemizin her köşesinde denizde, karada, havada, iç güvenlik bölgesinde ve sınır ötesinde fedakârca görev yapan, Mavi Vatandaki hak ve menfaatlerimizin korunması için Atatürk'ün gösterdiği yolda canla başla çalışan cefakâr Türk Denizcilerimizin
yanındayız.

KATILAN EMEKLİ AMİRALLER

1.E. Amiral Ergun MENGİ
2.E. Amiral Alaettin SEVİM
3.E. Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN
4.E. Amiral Işık BİREN
5.E. Amiral Ahmet ŞENOL
6.E. Amiral Hasan HOŞGİT
7.E. Amiral Vedat ERSİN
8.E. Amiral Metin AÇIMUZ
9.E. Amiral Atilla KEZEK
10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU
11.E.Amiral Önder ÇELEBİ
12.E.Amiral Metin POYRAZLAR
13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU
14.E.Amiral Engin BAYKAL
15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ
16.E.Amiral Atilla KIYAT
17.E.Amiral Vehbi ALPMAN
18.E.Amiral Celal PARLAKOĞLU
19.E.Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL
20.E.Amiral Serdar DÜLGER
21.E.Amiral Abdullah METE
22.E.Amiral Ertan DEMİRTAŞ
23.E Amiral Orhun ÖZDEMİR
24.E.Amiral Ersin GÜLER
25.E.Amiral Nadir KINAY
26.E.Amiral Hüseyin HOŞGİT
27.E Amiral İlker GÜVEN
28.E.Amiral Baha EREN
29.E.Amiral Abdullah GAVREMOĞLU
30.E.Amiral Şükrü BOZOĞLU
31.E.Amiral Hakan ERCAN
32.E.Amiral Mesut ÖZEL
33.E.Amiral Taner EZGÜ
34.E.Amiral İbrahim AKIN
35.E.Amiral Ömer AKDAĞLI
36.E.Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU
37.E.Amiral Taner BALKIŞ
38.E.Amiral İzzet ARTUNÇ
39.E.Amiral Hakan ERAYDIN
40.E.Amiral Mehmet Ali ÇINAR
41.E.Amiral Deniz DAĞLILAR
42.E.Amiral Yalçın ERTUNA
43.E.Amiral Türker ERTÜRK
44.E.Amiral Aydın CANEL
45.E.Amiral Sami ÖRGÜÇ
46.E.Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU
47.E.Amiral Nazım ÇUBUKÇU
48.E.Amiral Ahmet AKSOY
49.E.Amiral Can ERENOĞLU
50.E.Amiral Doğan HACİPOĞLU
51.E.Amiral Abdullah AKGÜL
52.E.Amiral Aziz ÖZTÜRK
53.E.Amiral A. Serdar AKINSEL
54.E.Amiral İlker GÜVEN
55.E.Amiral Mustafa İPTEŞ
56.E.Amiral Caner BENER
57.E.Amiral Nejat BERKSUN
58.E.Amiral Kadir SAĞDIÇ
59.E.Amiral Tayfun TANSAN
60.E.Amiral İskender YILDIRIM
61.E.Amiral Ali Yüksel ÖNEL
62.E.Amiral Uğur YİĞİT
63.E.Amiral Mustafa ÖZBEY
64.E.Amiral Cem GÜRDENİZ
65.E.Amiral Bülent BOSTANOĞLU
66.E.Amiral Murat BİLGEL
67.E.Amiral Cengiz ALPÖZÜ
68.E.Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK
69.E.Amiral Tufan MİMİR
70.E.Amiral Turgut TUFAN
71.E.Amiral Turhan ÖZER
72.E.Amiral Alper TEZEREN
73.E.Amiral Mustafa ÜLTANUR
74.E.Amiral Ruhsar SÜMER
75.E.Amiral Cemal ÜREN
76.E.Amiral Gündüz Alp DEMİRUS
77.E.Amiral Deniz CORA
78.E.Amiral Gürkan İNAN
79.E.Amiral Atilla TONGUÇ
80.E.Amiral Mustafa KARASABUN
81.E.Amiral Erol YÜKSEL
82.E.Amiral Özbek GÜRGÜN
83.E.Amiral Bülent OLCAY
84.E.Amiral Nejat GÜLDİKEN
85.E.Amiral Turgay ERDAĞ
86.E.Amiral İsmail TAYLAN
87.E.Amiral Aydın GÜRÜL
88.E.Amiral Raif NALDEMİR
89.E.Amiral Numan ALANSAL
90.E.Amiral Tanzar DİNÇER
91.E.Amiral Erol ADAYENER
92.E.Amiral Haluk Sayın
93.E.Amiral Ferhat FERHANOĞLU
94.E.Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN
95.E.Amiral Ali Sadi ÜNSAL
96.E.Amiral Doğan DENİZMEN
97.E.Amiral Taner AKKAYA
98.E.Amiral Necati KURT
99.E.Amiral Tayfun URAZ
100.E.Amiral Engin HEPER
101.E. Amiral Hayati Bilgiç
102.E. Amiral Hasan Nihat DOĞAN
103.E. Amiral Ömer Bayram ÇETİN
104.E.Amiral Mithat Kemal ALGÜL

[old_news_related_template title="Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir, ne zaman imzalandı?" desc="Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Bulgarlar, Fransa, İngiltere, İrlanda ve Denizaşırı Britanya Ülkeleri, Hindistan İmparatorluğu, Elenler Krallığı, Japonya İmparatorluğu, Romanya Krallığı, SSCB, Yugoslavya Krallığı ve Türkiye Cumhuriyeti arasında 1936 yılında imzalandı. Montrö Sözleşmesi Türk Boğazlarından geçiş rejimini ve boğazlar bölgesinin güvenliği işlerini düzenleyen sözleşmedir. " image="https://sozcuo01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2021/03/25/iecrop/montro-bogazlar-sozlesmesi-shu-2_16_9_1616681433.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/montro-bogazlar-sozlesmesi-nedir-ne-zaman-imzalandi-6335116/"]