Türkiye Cumhuriyeti Ana­yasası’nın 38. Maddesi’nde şu ifade yer alıyor: “Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç sayma­dığı bir fiilden dolayı cezalan­dırılamaz.” Yine 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hak­ları Evrensel Bildirisi’nin 11. Maddesi’nde şu yazıyor: “2. Hiç kimse işlendiği sırada ulusal ya da ulusla­rarası hukuka göre bir suç oluşturmayan herhangi bir eylem veya ihmalden dolayı suçlu sayıla­maz.” Şimdi geliyoruz SÖZCÜ ikinci iddianamesindeki esas çelişkiye: SÖZCÜ kurulduğu günden itibaren FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgüt­lerine karşı en cesur tavrı alan gazete oldu. Ancak hukuki olarak hatırlatmakta fayda var: FETÖ 2016’da ‘silahlı örgüt’ ilan edildi, SÖZCÜ ise 2013 yılındaki haberlerle suçlanıyor.

MGK VE ERZİNCAN...

İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan yeni iddianamenin 58’inci sayfa­sında şu ifadeler yer alıyor: “… Özellikle FETÖ’nün silahlı terör örgütü olduğunun anlaşılma­sından dan sonra... Günümüze kadar ilerleyen süreçte, gazetenin, örgüt amaçları ve strate­jisi-yöntemi çerçe­vesinde faaliyete giriştiği…”

Oysa ikinci iddianame SÖZ­CÜ’nün 17-25 Aralık manşetleri­ni ‘FETÖ’ delili olarak kabul etti.

İlk önce 26 Mayıs 2016’daki Milli Güvenlik Kurulu Toplan­tısı’nda tavsiye kararı alındı ve şöyle denildi: “Vatandaşlarımı­zın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıy­la yürütülen faaliyetler... Millî güvenliğimizi tehdit eden ve bir terör örgütü olan paralel devlet yapılanmasına karşı alı­nan tedbirler görüşülmüştür.” Yani FETÖ ‘silahlı terör örgütü’ değil. Ki o dönemde de Ergene­kon kumpasları döneminde de SÖZCÜ FETÖ’ye karşı mücadele ediyordu. Peki ne zaman ‘silah­lı terör örgütü’ ilan edildi?

Erzincan Cumhuriyet Baş­savclığı’nca FETÖ’nün Erzin­can’daki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 16 Haziran 2016’da FETÖ/PDY’nin “silahlı terör örgütü” olduğunu kabul etti ve böylece silahlı terör örgütü olduğu ilk kez mahkeme kararına girdi.

Çelişki çok net: SÖZCÜ Ga­zetesi, devletin 2013’te terör örgütü ilan etmediği yapıya ‘yardım etmekle’ suçlanıyor!

2016’da işe girdi, 2013’teki manşetlerle suçlandı


[caption id="attachment_2790337" align="alignnone" width="880"]SÖZCÜ İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı SÖZCÜ İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı[/caption]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma sonucunda, yazarlarımız Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile SÖZ­CÜ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, SÖZCÜ İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve SÖZCÜ İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı hakkında iddianame dü­zenlendi. 17-25 Aralık 2013 tarihinde atılan manşetler suç sayıldı. Ancak… Haber Koordinatörü Yücel Arı 1 Nisan 2016’da haber site­mizde işe başladı.