Reklamsız Sözcü

Reza Hava Yolları!

Bakanlar, Reza Zarrab’ın uçağını dolmuş gibi kullanmış...

07:02 -
Reza Hava Yolları!

17 Aralık'ın kilit ismi Zarrab, uçağına aldığı isimlerle masraflarını tek tek not etmiş. Çağlayan'ın umresi 43 bin dolara mal olmuş…

İran asıl­lı işa­da­mı Re­za Zar­ra­b'­ın, 17 Ara­lık yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da evin­de ve iş ye­rin­de mah­ke­me ka­ra­rıy­la ya­pı­lan ara­ma­lar­da şa­şır­tı­cı bil­gi­ler or­ta­ya çık­tı. Gri­hat ad­lı in­ter­net si­te­sin­de ya­yım­la­nan ha­be­re gö­re, Zar­rab 2013 yı­lı içe­ri­sin­de özel uça­ğı ile ne­re­den ne­re­ye ki­m ile git­ti­ği­ni ka­yıt al­tı­na al­mış.

Masraflar da kayıtta

İd­di­a edi­len bel­ge­le­re gö­re es­ki bakanlar Za­fer Çağ­la­yan, Egemen Bağış, bakanlar Meh­di Eker, Na­bi Av­cı, işa­da­mı Fet­tah Ta­mim­ce se­ya­hat eden­ler ara­sın­da. Not defterinden çıkan hesaba göre, Reza Zarrab, Zafer Çağlayan'ın 43 bin dolarlık, Egemen Bağış'ın ise 47 bin dolarlık umre gezisinin masraflarını da üstlenmiş.

Almış, götürmüş, ağırlamış ve bir kenara yazmış

İRAN asıllı işadamının uçağında ağırladığı isimlerle, yol harcamalarına ilişkin notlara, evinde bulunan bir defterde ulaşıldı. Defterdeki kayda göre Zarrab, TC-RZA kuyruk numaralı uçağında sadece bakanları değil AKP'li vekiller ile işadamlarını da ağırladı. Bu isimler arasında Isparta Milletvekili Sait Dilek ve Muş Milletvekili Muzaffer Çakar, işa­da­mı Ce­lal Ko­loğ­lu ve bakan çocukları Kaan Çağlayan ile Barış Güler de yer aldı.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more